terug
(IDSN, 17-3-2017)

Rechtenactivisten bij evaluatie VN:
Bangladesh moet kastendiscriminatie steviger aanpakken


IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van Bangladesh door de VN-Mensenrechtencommissie (CCPR) in maart 2017.


Deze Dalit-man werkt als straatveger in Dhaka. Veel Dalits zijn niet in staat om zich los te maken van de traditionele kaste-beroepen als gevolg van discriminatie en stigmatisering.
Vooruitlopend op de evaluatie legden IDSN, NNMC en BDERM een alternatief rapport aan de Commissie voor, waarin verslag wordt gedaan van de wijze waarop de Dalit-bevolking in Bangladesh nog steeds wordt blootgesteld aan systematische discriminatie op grond van kaste. Het rapport wijst ook op de meest voorkomende vormen van discriminatie van Dalits, waaronder beperkingen in hun toegang tot passende huisvesting, land, water en sanitatie, en discriminatie door werkgevers.

Dalit-rechten en kaste werden genoemd in de lijst met problemen van het Nationaal Instituut Mensenrechten van Bangladesh en in een gezamenlijk rapport van het maatschappelijk middenveld uit Bangladesh, evenals zeer kort in de reactie van de overheid op die lijst met problemen.

Sarah Marandy, coördinator van NNMC, droeg bij aan de besprekingen tussen de commissieleden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld tijdens een aparte bijeenkomst, en Zakir Hossain van BDERM kwam met een mondelinge verklaring tijdens de evaluatie.Zakir Hossain (Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM)):

"Wij dringen er bij leden van de Commissie op aan om aan de [Bengaalse] overheid te vragen informatie te verstrekken met concrete voorbeelden van initiatieven die de overheid uit zal voeren om aan de bestaande discriminatie van Dalits in Bangladesh een eind te maken. Daarnaast verzoeken wij de Commissie om de regering aan te bevelen met een tijdslijn te komen voor de dringende noodzakelijke aanname van de antidiscriminatiewet van 2014."


De evaluatie werd uitgevoerd door een groep onafhankelijke deskundigen dat de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (CCPR) controleert.

IDSN zal bekijken of in de concluderende opmerkingen - zodra deze worden vrijgegeven - kastendiscriminatie voldoende aan de orde wordt gesteld. Deze zullen opgenomen worden in het IDSN-documentatie-archief.
Aanvullende informatie:
[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/bangladesh-must-step-efforts-address-caste-discrimination-say-rights-activists-un-review/]


laatste wijziging: