terug
(IDSN, 15-9-2016)

De kastenkwestie op de huidige zitting van de Mensenrechtenraad


De VN-Mensenrechtenraad begon haar 33e zitting op 13 september. Dit jaar besteed het verslag van de Speciale Rapporteur voor Hedendaagse Vormen van Slavernij (met inbegrip van oorzaken en gevolgen) thematische aandacht aan schuldslavernij.


 Urmila Bhoola, Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij, inclusief oorzaken en gevolgen
De rapporteur merkt op dat “de meerderheid van hen die in schuldslavernij leven blijken te wonen in India, Pakistan, Bangladesh en Nepal, ondanks het specifieke verbod op dergelijke praktijken binnen de wettelijke kaders van deze landen”, en benadrukt dat het overwegend Dalits zijn die in Zuid-Azië slachtoffer zijn van schuldslavernij.

Ook andere rapporten stellen kastendiscriminatie aan de orde. De Speciale Rapporteur inzake het Mensenrecht op Schoon Drinkwater en Sanitaire Voorzieningen, de heer Leo Heller, presenteerde zijn rapport en betoogde daarbij aan dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de ongelijkheid die voortkomt uit sociale factoren zoals kaste en geslacht.

In zijn openingstoespraak waarschuwde Hoge Commissaris Mr. Zeid Ra'ad al Hussein voor “de ernstige en langdurige problemen van discriminatie op grond van geslacht, kaste, religie en etniciteit” die volgens hem “zoals de geschiedenis heeft aangetoond, snel kunnen leiden tot geweld”.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: