terug
(IDSN, 30-6-2016)

Miljoenen Dalit-moslims slachtoffer van kastendiscriminatie


Er wonen naar schatting 100 miljoen of meer "Dalit-moslims" in India. Volgens activisten en sociale wetenschappers moet het positieve actie beleid voor Scheduled Castes [Dalits] ook toegepast worden voor deze groep.

De kastengerelateerde problemen van India’s Dalit-moslims worden zelden aangepakt, noch door de overheid, noch door hun eigen religieuze gemeenschap. In tegenstelling tot de Dalit-hindoes, -Sikhs en -boeddhisten, worden ze niet ingedeeld in de categorie Scheduled Castes, maar feit blijft dat ze vaak dezelfde vormen van discriminatie ondervinden als Dalits met andere religieuze achtergronden

Gescheiden begraafplaatsen
Dit is nogmaals bevestigd door een onderzoek naar de ‘onaanraakbaarheidspraktijken’ van niet-Dalit-moslims en -hindoes jegens Dalit-moslims in de deelstaat Uttar Pradesh. Hieruit blijkt duidelijk dat dergelijke praktijken bestaan – hoewel in mindere mate dan kastendiscriminatie van Dalit-hindoes.

Bijna een derde van de respondenten van het onderzoek zeiden dat zij hun doden niet mogen begraven op een begraafplaats voor de hogere kasten. Veel Dalit-moslims worden niet uitgenodigd voor bruiloften van andere kasten. Sommigen moeten apart zitten op moslimfeesten van niet-Dalits en krijgen later te eten dan mensen uit de dominante kasten. Sommige kinderen worden apart gezet in klaslokalen en tijdens lunchpauzes. En een aanzienlijk deel van de Dalit-moslims meent dat "hogere kaste" moslims en hindoes zich van hen distantiëren.

"Het lijdt geen twijfel dat de praktijk van onaanraakbaarheid niet allen beperkt is tot hindoes. Het is wijd verbreid en wellicht kan geen enkele Indiase religieuze gemeenschap eraan ontsnappen, met inbegrip van de moslims. Men moet echter toegeven dat als er tot serieuze sociale sancties wordt besloten, hogere kaste moslims geen partij zijn voor hun hindoeïstische tegenhangers," aldus de conclusies van de onderzoekers in een artikel in Economic and Political Weekly.

Kastendiscriminatie on-islamitisch?
Het exacte aantal Dalit-moslims in India is niet bekend. Het officiële aantal moslims bedraagt, volgens de volkstelling van 2011, ongeveer 172 miljoen, en volgens sommige schattingen is zo’n 75 procent daarvan Dalit. Als dit klopt zou het aantal Dalit-moslims meer dan 100 miljoen zijn, en zouden er in totaal meer dan 300 miljoen Dalits in India leven.

Los van het feit dat zij niet officieel tot de Scheduled Castes gerekend te worden, krijgt de achterstelling van Dalit-moslims minder aandacht omdat moslim-geestelijken het kastenstelsel - en de daaruit voortkomende discriminatie - als on-islamitisch beschouwen. Daarom weigeren ze kastendiscriminatie onder moslims te erkennen. De kloof tussen de levensstandaard van Dalit-moslims en andere moslims is ook minder groot dan bij andere groepen.

"De moslimgemeenschap als geheel komt er zeer slecht van af in vergelijking met andere gemeenschappen, vooral in de stedelijke gebieden, en daardoor is ook de kloof tussen Dalit- en niet-Dalit-gemeenschappen voor moslims veruit het kleinst," aldus een rapport in opdracht van de Nationale Commissie voor Minderheden in 2008.

‘Kaste weigert jou te verlaten’
Een van de auteurs van het Uttar Pradesh onderzoeksrapport, Prashant K Trivedi, vertelde de BBC dat "de overtuiging dat kaste een hindoe-fenomeen is aangezien het kastenstelsel zijn legitimiteit ontleent aan hindoeïstische religieuze teksten, sinds de koloniale periode het denken van overheden en de academische wereld heeft gedomineerd." Hij gelooft dat Dalit-moslims – net als Dalit-christenen - moeten worden beschouwd als Scheduled Castes en net als Dalit-hindoes recht moeten hebben op de voordelen van positieve actie.

Zelfs als dit zou gebeuren blijft kastendiscriminatie de komende jaren waarschijnlijk een van de meest ernstige mensenrechtenproblemen in India, omdat wetten daartegen er op papier weliswaar goed uitzien, maar niet uitgevoerd worden. Het is duidelijk dat het bekeren tot andere religies dan het hindoeïsme het probleem niet zal oplossen. Of zoals een BBC-correspondent recent concludeerde: "Je kunt in India proberen je kaste te verlaten, maar kaste weigert om jou te verlaten."


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: