terug
(persbericht IDSN, 1-6-2016)

Beruchte NGO-Commissie houdt verdedigers mensenrechten buiten de VN


Voor de 18e keer sinds 2008 heeft de Commissie voor NGO's de aanvraag van IDSN voor een adviserende status bij ECOSOC [de Economische en Sociale Raad van de VN] – de langst lopende in zijn soort – opgeschort. Twee extra vragen uit India hebben het proces nogmaals vertraagd.

KOPENHAGEN, 1 juni - De VN-Commissie voor NGO's is berucht geworden als instrument van landen die mensenrechten en het maatschappelijk middenveld niet respecteren. De gewoonte van de Commissie om herhaaldelijk aanvragen van NGO’s voor een consultatieve status bij de VN uit te stellen is dermate alarmerend geworden dat het de wereldwijde mensenrechten ondermijnt, aldus het International Dalit Solidarity Network (IDSN) vandaag.

Tijdens de lopende bijeenkomst in New York heeft de Commissie voor NGO’s opnieuw een aantal NGO’s effectief verhinderd toegang te krijgen tot ECOSOC, de Economische en Sociale Raad van de VN. Vorige week deden 230 NGO's een ongekende stap door op te roepen tot hervorming van de manier waarop de VN omgaat met NGO's. In een gezamenlijke brief aan de ECOSOC-lidstaten beschreven ze de praktijk van de Commissie als "een afspiegeling van wereldwijd toenemende beperkingen voor het maatschappelijk middenveld".

'Gegijzeld'
De Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Vergadering en Vereniging, Maina Kiai, sloot zich aan bij deze kritiek door te stellen dat de Commissie voor NGO's is 'gegijzeld' door overheden die "de stemmen van NGO’s van het internationale toneel willen verwijderen" door "willekeurig aanvragen voor een consultatieve status uit te stellen”. Hij drong er bij de Commissie op aan om te stoppen "met toegeven aan overwegingen die het vermogen van de Verenigde Naties om haar missie te vervullen ondermijnen".

Het meest extreme geval van obstructie tegen NGO's is dat van het International Dalit Solidarity Network, dat haar aanvraagprocedure negen jaar geleden begon. Gisteren stelde de Commissie de aanvraag voor de 18e maal uit, omdat India twee extra vragen voorlegde aan IDSN. Sinds 2008 heeft India 77 vragen gesteld, waarvan vele meer dan eens en al eerder zijn beantwoord. Maina Kiai omschreef deze acties als "absoluut onaanvaardbaar, onjuist en oneerlijk".

Het uitstel betekent dat IDSN en haar leden, waarvan velen mensenrechtenactivisten uit landen met een kastensysteem zijn, effectief worden uitgesloten om vrijelijk samen te werken met de VN. Zonder ECOSOC-status kunnen NGO's geen verklaringen afleggen of bijeenkomsten organiseren tijdens VN-fora. Dit betekent minder kansen om de gruwelijke schendingen van mensenrechten veroorzaakt door kastendiscriminatie ter discussie te stellen.

'Gevoeligheden'
Tijdens de zitting van de Commissie beschuldigde India IDSN ervan lokale kwesties te globaliseren door ze naar de VN te brengen. Zij voerde aan dat deze 'gevoeligheden' niet op multilaterale fora van de VN kunnen worden besproken. IDSN is het absoluut oneens met deze zienswijze, omdat kastendiscriminatie zonder twijfel een wereldwijd mensenrechtenprobleem is.

"India's intimidatie van IDSN is onderdeel van een wereldwijde trend die in India zelf heeft geleid tot een steeds kleiner wordende ruimte voor verdedigers van de mensenrechten. Bovendien handelt India tegen de belangen van haar 200 miljoen Dalits. Door discussies over kastendiscriminatie tijdens internationale fora te verhinderen laat ze feitelijk een zesde van haar eigen bevolking vallen en schaadt ze ook de hoop op een beter leven voor tientallen miljoenen mensen die in andere landen zijn blootgesteld aan kastendiscriminatie", zei uitvoerend directeur van IDSN, Rikke Nöhrlind.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: