terug
(IDSN, 14-4-2016)

Wereldwijde viering van 125e geboortedag Ambedkar


Dalit-activisten met een spandoek met de alom gerespecteerde Dr. B.R. Ambedkar. Foto: Foto: SKA

14 april is de 125e geboortedag van de legendarische Dalit-leider, Dr. B.R. Ambedkar. Deze gebeurtenis wordt gevierd in de hele wereld gevierd, hoewel de erfenis van deze grote persoon voor verschillende mensen een verschillende betekenis kan hebben.

Hij wordt vereerd door de Indiase Dalit-gemeenschap als de man die campagne voerde tegen kastendiscriminatie en de hedendaagse Dalit-beweging inspireerde. Anderen respecteren Dr. Bhimrao Ambedkar vooral als een belangrijke architect van de grondwet van het onafhankelijke India. In de afgelopen dagen werd de 125e geboortedag van 'Babasaheb' gevierd over de hele wereld.

Gisteren organiseerde de permanente missie van India bij de VN een evenement met een focus op "het bestrijden van ongelijkheid" om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te bereiken. In een aantal landen zijn Indiase ambassades betrokken geweest bij het organiseren van andere evenementen om de verjaardag te herdenken.

Concurrentie om nalatenschap
In een commentaar beschrijft de krant The Hindu het contrast tussen deze vieringen en de weigering van India om kastendiscriminatie te bespreken bij de VN, waar het land onlangs een rapport van de Speciale Rapporteur inzake Minderhedenaangelegenheden over het kastenprobleem bekritiseerde.

ďAmbedkar, de architect van de Indiase grondwet, zou zeker niet blij zijn. Net zo min als de Dalit-rechtenactivisten in India en daarbuiten," aldus de krant.
In India concurreren de politieke partijen elkaar bij het brengen van hulde aan Dr. Ambedkar en het opeisen van zijn nalatenschap. De regerende BJP-partij benadrukt haar zogenaamd nationalistische visie op de eenheid van de Indiase natie, terwijl de Congress Party, de oppositie, beweert dat zij de ware politieke erfgenamen van Ambedkar zijn.

'Hypocriet'
Voor veel Dalits lijkt de poging van niet-Dalits om Dr. Ambedkar als een van de hunnen te beschouwen een beetje hypocriet, maar ze zullen er niet een dag die heilig is voor hen is door laten verpesten. Een verklaring van de overkoepelende Dalit-groep, NACDOR, spreekt haar waardering uit voor Ďde ophef en het enthousiasmeí van de overheid bij deze gelegenheid, maar voegt eraan toe:
"Echter, de Dalit- en Adivasi-gemeenschappen en de volgelingen van Dr. Bhimrao Ambedkar zullen de daadwerkelijke bedoeling van de regering beoordelen op basis van tenminste de volgende maatregelen." Deze maatregelen behelzen onder meer de afbraak van het kastensysteem en de afschaffing van "alle gerelateerde praktijken die discriminerend, onderdrukkend en vernederend zijn".

Onderdrukking afwijkende meningen
Anderen wijzen erop dat de Indiase politieke elite Dr. Ambedkar weliswaar respecteert, maar er niet in slaagt om de Dalit-gemeenschap te beschermen. Voorafgaand aan de organisatie van een protestmars - Yatra - ter ere van Ambedkar, sprak Bezwada Wilson van de anti-poepruimersbeweging Safai Karmachari Andolan (SKA) de volgende woorden:
"Het parlement hield een debat over 'toewijding aan de grondwet' ter gelegenheid van de 125e geboortedag van Dr. B.R. Ambedkar, terwijl zij volkomen hebben gefaald in het beschermen van de grondwettelijke rechten van de handmatige poepruimers. Dit is slechts holle retoriek, betekenisloos en waardeloos. Schandalig dat dergelijke evenementen worden gehouden binnen de onschendbaarheid van het Parlement."


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: