terug
(IDSN, 7-4-2016)

IDSN-leden pleiten bij de Verenigde Naties voor Dalits


IDSN-leden tijdens de Algemene Vergadering op 14 maart. Foto: IDSN

De derde week van maart 2016 was voor het International Dalit Solidarity Network een bewogen week. Het hoogste orgaan van het netwerk kwam bijeen in Genčve, de Speciale VN-Rapporteur inzake Minderheden­vraagstukken presenteerde een baanbrekend rapport over kasten­discriminatie en IDSN-leden ontmoetten een aantal hooggeplaatste VN-functionarissen.

Op 14 maart 2016 kwamen IDSN-leden uit de hele wereld samen in Genève voor de driejaarlijkse Algemene Vergadering. De deelnemers waren Dalit-mensenrechten­verdedigers uit Zuid-Azië, Dalit-solidariteitsnetwerken uit Europa, internationale partners en medewerkers van het IDSN-bureau.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van het IDSN. Het kiest het bestuur van het netwerk en is ook een belangrijk forum voor informatie-uitwisseling. Tijdens deze bijeenkomst benadrukten IDSN-leden hun vastberadenheid om de wereldwijde strijd tegen kastendiscriminatie, die in de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen voorwaarts boekte, voort te zetten.

Dalits als gediscrimineerde minderheid
Na de Algemene Vergadering begonnen de IDSN-leden met een paar dagen intensief lobbyen bij de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Ze ontmoetten plaatsvervangend Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Kate Gilmore, Speciale VN-Rapporteur inzake Minderhedenvraagstukken, Ritz Izsák-Ndiaye, en andere VN-functionarissen. De Landelijke India Werkgroep nam aan deze gesprekken deel.

Het baanbrekende rapport van mevrouw Izsák-Ndiaye over 'minderheden en kastendiscriminatie' werd het uitgangspunt voor de activiteiten van die week. Ze presenteerde het tijdens de interactieve dialoog met de leden van de Mensenrechtenraad op 15 maart. Verscheidene afgevaardigden - waaronder die van Zwitserland, Noorwegen en Nigeria – spraken krachtig hun steun uit voor het rapport, terwijl India haar recalcitrante houding bleef volhouden door te weigeren te accepteren dat kastendiscriminatie een minderhedenprobleem is.

Krimpende democratische ruimte in India
De volgende dag organiseerde de OHCHR een bijeenkomst over minderheden en kastendiscriminatie, waaraan zowel de Speciale Rapporteur als een aantal deskundigen uit verschillende landen en regio's, waaronder Azië, Afrika en het Midden-Oosten, deelnamen. De gesprekken waren levendig en productief en onderstreepten het mondiale karakter van kastendiscriminatie.

IDSN-vertegenwoordigers namen ook deel aan de EU-CSO-conferentie in Brussel op 17-18 maart. De bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan 800 deelnemers, en kastendiscriminatie kwam in diverse discussiefora aan de orde. IDSN-bestuurslid Henri Tiphagne, directeur van People’s Watch India, sprak tijdens de afsluitende sessie in een scherp geformuleerde bewoordingen over de snel krimpende democratische ruimte in India en de diepgewortelde kastendiscriminatie. Hij riep de EU op om mensenrechten­activisten doeltreffender te ondersteunen en de beleidsdialoog met India te intensiveren.

Kaste werd ook genoemd als een ‘uitdaging’ in de verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie, Federica Mogherini, op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, 21 maart 2016.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: