terug
(IDSN, 30-3-2016)

Plaatsvervangend Hoge VN-Commissaris ernstig bezorgd over kastendiscriminatie


Kate Gilmore (midden) tijdens een ontmoeting met Dalit-mensenrechtenactivisten en andere ISDN-leden in Genève. Foto: IDSN

Tijdens de 31e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hadden Dalit-mensenrechtenactivisten een ontmoeting met de hoge VN-ambtenaar voor mensenrechten, Kate Gilmore.

Plaatsvervangend Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, Kate Gilmore, heeft de sterke betrokkenheid bevestigd van haar organisatie bij de aanpak van kastendiscriminatie als belangrijke prioriteit in haar werkzaamheden.

Tijdens een bijeenkomst in Genève op 16 maart met campagnevoerders voor Dalit-mensenrechten uit India, Pakistan, Bangladesh en Nepal, en met andere leden van het International Dalit Solidarity Network [waaronder Nederland], omschreef mevrouw Gilmore kastendiscriminatie als een "zaak van ernstige zorg" voor het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR).

Tijdens de ontmoeting spraken Dalit-leiders over de situatie in hun respectievelijke landen. Onder hen was ook Manjula Pradeep, directeur van de Indiase mensenrechten-NGO Navsarjan, die een aantal belangrijke problemen in de strijd voor de rechten van Dalits schetste. Deze omvatten het grootschalige geweld tegen Dalits en de daaruit voortvloeiende straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen tegen hen, de meervoudige discriminatie van Dalit-vrouwen en de beperkte toegang voor Dalits tot hulpbronnen, ontwikkeling, gezondheid en onderwijs.

Mevrouw Gilmore opperde dat de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling zouden kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden om te werken aan de anti-discriminatieagenda binnen het hele VN-stelsel.

Op diezelfde dag spraken de bezoekende Dalit-mensenrechtenverdedigers op een bijeenkomst over 'minderheden en op kaste gebaseerde discriminatie' met de Speciale VN-Rapporteur inzake minderhedenvraagstukken, Rita Izsák-Ndiaye, die in haar meest recente rapport aandacht besteedde aan kastendiscriminatie.

De OHCHR steunt al vele jaren de strijd tegen kastendiscriminatie. De vorige Hoge Commissaris, Navi Pillay, deed talrijke uitspraken over kastendiscriminatie, en haar opvolger, Zeid Ra'ad Al Hussein, is verder gegaan om dit belangrijke mensenrechtenprobleem aan de orde te stellen.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: