terug
(IDSN, 30-3-2016)

Human Rights Watch: EU moet India aanmoedigen om Dalits te beschermen


De illegale praktijk van handmatig poepruimen duurt voort in India. Foto: Jakob Carlsen

Aan de vooravond van de EU-India Top – die vandaag [30 maart] plaatsvindt – heeft Human Rights Watch een brief aan de EU geschreven over talrijke belangrijke mensenrechtenkwesties. Daarbij hoort ook het falen van de Indiase regering om haar Dalit-bevolking te beschermen.

De Europese Unie moet de Indiase regering aanmoedigen om onmiddellijk maatregelen te nemen om geweld tegen Dalits te stoppen, met concrete plannen te komen om de wetten ter bescherming hen uit te voeren en haar verplichtingen na te komen met betrekking tot de beëindiging van handmatig poepruimen.

Dit zijn de belangrijkste 'boodschappen' m.b.t. het kastensysteem in een open brief van Human Rights Watch (HRW) aan de EU-leiders Donald Tusk en Jean-Claude Juncker n.a.v. de EU-India Top. Deze uitgebreide brief aan de respectievelijke voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie richt zich op talrijke belangrijke mensenrechtenkwesties. Ze is gepubliceerd op 29 maart, voorafgaand aan de huidige top tussen de EU en India.

HRW wijst erop dat de Indiase overheid nog steeds “faalt in haar beleid om Dalits ("onaanraakbaren") en tribale volken te beschermen tegen discriminatie en geweld". De organisatie voegt eraan toe dat het hoge aantal schoolverlaters onder Dalit-schoolkinderen een gevolg is van kastendiscriminatie en dat ze uiteindelijk vaak terechtkomen in de ergste vormen van kinderarbeid en in kindhuwelijken.

De brief vermeldt ook het recente rapport over kastendiscriminatie van de Speciale VN-Rapporteur VN inzake minderheidskwesties. Volgens het rapport blijven door het kastesysteem getroffen groepen lijden onder uitsluiting, ontmenselijking en toenemend geweld. Het rapport merkt ook op dat de door kaste bepaalde praktijk van poepruimen blijft voortbestaan ondanks het verbod daarop. De brief verwijst naar onderzoek uitgevoerd door Human Rights Watch waaruit blijkt dat overheden en gemeenten zelfs zelf handmatige poepruimers tewerkstellen.

HRW dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om te handelen naar de resolutie van het Europees Parlement uit 2012 over kastendiscriminatie in India, die er bij hen op aandringt om de kwestie "in hun dialoog met de Indiase autoriteiten aan de orde te stellen en voorrang te geven aan programma's waarin kastendiscriminatie wordt aangepakt, ook via onderwijs, en programma's met bijzondere aandacht voor vrouwen en meisjes. De resolutie spreekt de verwachting uit dat toekomstige samenwerking van de EU met India zal worden beoordeeld op welke invloed het heeft op kastendiscriminatie."

De brief behandelt nog een heleboel andere ernstige mensenrechtenkwesties in India die ook voor Dalits relevant zijn, zoals aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen en de noodzaak om de arbeidswetgeving in het land te hervormen. De brief beschrijft India ook als "een zwakke verdediger van de mensenrechten bij de Verenigde Naties" en roept de EU op om India te stimuleren om "een meer positieve rol spelen ten behoeve van de internationale mensenrechten en slachtoffers van misbruik te helpen in plaats van repressieve regeringen te beschermen tegen internationaal toezicht."

De EU-India Top vindt vandaag [30 maart 2016] plaats in Brussel en zal zich naar verwachting richten op handel en investeringen. De Indiase delegatie staat onder leiding van premier Narendra Modi.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: