terug
(IDSN, 4-1-2016)

Belangrijke wetswijziging tegen kastengeweld in India aangenomen

** Update van een eerder nieuwsartikel van IDSN (3 sep 2015) over de goedkeuring van het wetsvoorstel door het parlement van India **


Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is op 21 december aangenomen door het Indiase Hogerhuis (Rajya Sabha). Deze was in augustus al goedgekeurd door het Indiase Lagerhuis (Lok Sabha). Het aannemen van deze wet - de Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act - is een belangrijke overwinning voor de Dalit-beweging in India en voor allen die zich inzetten voor gerechtigheid en gelijkheid. De National Coalition on Strengthening PoA Act (NCSPA: Nationale Coalitie voor verbetering van de PoA-wet) heeft zes jaar gevochten voor wijzigingen in deze wet die de rechten van slachtoffers en getuigen vergroot, de toegang tot de rechtspraak verbetert en preventieve maatregelen mogelijk maakt.

Hopelijk betekent de wetswijziging een opstap naar de aanpak van de ongebreidelde kastendiscriminatie en -geweld in India, dat maar al te vaak onbestraft blijft. Hoewel Dalit-organisaties en -netwerken deze mijlpaal vieren zijn ze zich ook ervan bewust dat daadwerkelijke uitvoering van deze wet de belangrijkste voorwaarde blijft voor het gewenste effect van deze wetswijzigingen.

Reactie van nationaal voorzitter van de NCSPA, Ramesh Nathan:

"Als de wijzigingen volledig worden toegepast zullen ze voor Dalit- en Adivasi-slachtoffers de rechtspraak toegankelijk maken, iets wat tot nu voor hen niet mogelijk was door gebrek aan politieke wil en onvoldoende juridische middelen en mogelijkheden. Nu het wetsvoorstel is goedgekeurd zijn we blij met toegenomen recht op gelijkheid op allerlei sociale gebieden, maar tegelijk ook bezorgd. Na de goedkeuring van het wetsvoorstel in de Rajya Sabha zal de enorme taak van daadwerkelijke uitvoering van de wet de volgende grote uitdaging zijn. Hier wordt de reis van de NCSPA niet beëindigd, maar versterkt voortgezet op weg naar daadwerkelijke toepassing van de wet."

De gewijzigde wet zorgt voor speciale rechtbanken voor kasten- en tribale zaken en voor rehabilitatie van slachtoffers. Een aantal handelingen die volgens de wet moeten worden beschouwd als strafbaar, zijn toegevoegd. Dat betreft onder meer: het dwingen van een Dalit of Adivasi om wel of niet voor een bepaalde kandidaat te stemmen, het onrechtmatig toe-eigenen van land van land van Dalits en Adivasi, waarbij gespecificeerd is wat met onrechtmatig wordt bedoeld. Seksueel misbruik van Dalit- of Adivasi-vrouwen is ook verder uitgewerkt door aan te geven welke handelingen misbruik zijn, en ook dat het illegaal is om Dalit- of Adivasi-vrouwen in te wijden als tempeldienares, zoals het geval is in de Devadasi-praktijk. Andere strafbare feiten zie zijn toegevoegd aan de wet zijn onder meer 'het opleggen van of dreigen met een sociale of economische boycot' - een vergrijp waar veel Dalits en Adivasi onder lijden als ze proberen om voor hun rechten op te komen.

Snelle afhandeling ‘oude zaken’
Het wetsvoorstel bepaalt ook dat ambtenaren die verzuimen om een klacht of een eerste rapportage van een incident (FIR) te registreren of nalaten om informatie voor te lezen aan slachtoffers vóórdat ze hen te vragen om deze te ondertekenen, worden beboet met een gevangenisstraf.

Met betrekking tot de rol van de rechtbanken bepaalt het wetsvoorstel dat er een Speciaal Hof voor rechtszaken onder deze wet op districtsniveau moet komen. De gevallen, die in het verleden sterk zijn vertraagd moeten binnen twee maanden worden afgehandeld. Het wetsvoorstel voegt ook een hoofdstuk toe over de rechten van slachtoffers en getuigen om hun beter te beschermen.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: