terug
(IDSN, 2-12-2015)

VN Minderhedenforum: Dalit-rechtenverdedigers spreken zich uit over schokkend gebrek aan gerechtigheid voor Dalits


Drie Dalit-mensenrechtenverdedigers spraken op het VN Forum over Minderhedenvraagstukken. Durga Sob, uit Nepal, en Manjula Pradeep en Ramesh Nathan, beiden uit India, deden krachtige uitspraken over de ellendige toestand van de rechtstoegang voor Dalits en de slechte behandeling van Dalits binnen het strafrechtelijk systeem.

Dit jaar vond het Forum over Minderhedenvraagstukken plaats op 24 en 25 november. Het had als thema "Minderheden in het Strafrechtelijk Systeem". Dit is een belangrijk probleem waarmee Dalits in India en Nepal worden geconfronteerd omdat ze niet alleen worden benadeeld bij de toegang tot het rechtssysteem, maar ook vaak de voornaamste slachtoffers zijn van politiemarteling en dood in gevangenschap, als gevolg van diepgewortelde kastendiscriminatie.

Nepalese feministe: verbeter toegang tot recht
Durga Sob, voorzitter van de Feminist Dalit Organisation (FEDO), sprak tijdens het forum en legde aan de deelnemers uit dat er sprake is van een "gebrek aan verantwoording voor de rechtshandhaving als het gaat om Dalits".

Sob herhaalde de aanbevelingen van de UN Periodic Review van Nepal van enkele weken terug die de nationale verplichtingen benadrukken met betrekking tot de rechtstoegang en de noodzaak om het strafrechtelijk systeem van Nepal te verbeteren ten gunste van Dalits en Dalit-vrouwen. Onder meer door te zorgen voor gelijke vertegenwoordiging door Dalits in alle instellingen van de justitiële sector. Om de toegang tot justitie voor Dalits te verbeteren doet mevrouw Sob de aanbeveling tot een strikte uitvoering van de Caste-Based Discrimination and Untouchability Act (“Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet”, 2011). Verder moedigde zij beleidsmakers aan om NGO's en campagnes voor bewustwording te versterken.

Secretaris-generaal van de National Dalit Movement for Justice (NDMJ), Ramesh Nathan, deed zijn verhaal tijdens de sessie over "Minderheden en de uitoefening van de bevoegdheden van de politie", terwijl directeur Manjula Pradeep van Navsarjan Trust een sprak over "de aanpak van de oorzaken van discriminatie bij de toepassing van recht".

Sancties voor uitvoerders bij niet-naleving wetten
HBeide verklaringen bevatten concrete aanbevelingen voor het bevorderen van de bescherming van Dalits in het strafrechtelijk systeem. Bijvoorbeeld over de uitvoering van de bestaande wetgeving en beleid m.b.t. positieve actie kunnen worden verbeterd, hoe de ambtenaren belast met de uitvoering van de wetgeving ter bescherming van minderheden aan hun verantwoordelijkheden kunnen worden gehouden, onder meer door sancties bij niet-naleving van de beschermende wetten.

Mevrouw Pradeep wees er ook op dat het niet kunnen zorgen voor gelijke bescherming voor Dalits een groot probleem is en dat de autoriteiten onvoldoende proberen om dat op te lossen. Ze merkte op dat de "wetteloosheid en straffeloosheid als het gaat om Dalits een gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem creëert".

60% slachtoffers marteling in India Dalits en minderheden
Mr. Nathan verklaarde voorts dat in India meer dan 60% van de slachtoffers van marteling behoort tot Dalits of religieuze minderheden, en dat Dalits en andere minderheden mishandeld worden vanwege diepgewortelde vooroordelen binnen het politieapparaat.

De voorzitter van het Forum, Speciale VN-Rapporteur inzake Minderheden Rita Izsak, merkte op dat Dalit-vrouwen de belangrijkste slachtoffers zijn van straffeloosheid.

Het slotdocument van het Forum zal, met thematische aanbevelingen alsook de verklaringen en andere documenten, worden geupload op de website van het Forum.


Meer informatie
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: