terug
(IDSN, 2-12-2015)

Extra aandacht voor kaste op 50e verjaardag VN anti-racisme conventie


Tijdens de vijftigste verjaardag van het anti-discriminatie verdrag van het International Committee on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) op 26 november vroegen de International Movement Against all forms of Discrimination and Racism (IMADR) en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) speciale aandacht voor kastendiscriminatie.

Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om lid­staten nauwer bij het ver­drag te be­trek­ken en mee te la­ten den­ken over op­los­sin­gen hoe racis­me en heden­daagse vor­men van dis­crimi­natie uit­geban­nen kunnen worden. Er werd uitge­breid aan­dacht be­steed aan dis­crimi­natie op basis van kaste. Tij­dens de dag werd de ernst van het pr­obleem werd be­na­drukt door panel­sprekers en tijdens de interactieve discussies door overheden en het maatschappelijk middenveld aan de orde gesteld.

Complimenten voor CERD
ISDN was een van de twee maatschappelijke organisaties die tijdens de eerste zitting van de bijeenkomst vanuit de zaal bijdroeg aan de discussie. IDSN greep de gelegenheid aan om de Commissie te complimenteren met haar werk en de haar bevestiging dat kaste en analoge systemen van erfelijke status binnen de reikwijdte van het verdrag vallen zoals omschreven in Algemene Aanbeveling 29. Anderzijds herinnerde IDSN de Commissie aan de hardnekkigheid van kastendiscriminatie wereldwijd en de alarmerende toename van geweld en de wreedheden begaan tegen Dalits.

CERD-leden en andere sprekers, die nauw betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het verdrag, wezen op de uitdaging van kastendiscriminatie in hun toespraken. Verscheidene VN-lidstaten, waaronder Zuid-Afrika en India, refereerden aan kastendiscriminatie.

Namens maatschappelijke organisaties zette Nimalka Fernando (IMADR) kaste centraal in haar toespraak. Zij koppelde daarmee het werk van de Commissie en de samenwerking met het maatschappelijk middenveld aan dagelijkse ervaringen van mensen die het slachtoffer zijn van kaste.

‘Haal kastemuur neer’
Herinnerend aan de geest waarin het verdrag is opgesteld beëindigde Fernando haar uiteenzetting door te verwijzen naar een opiniestuk uit 2009 van de voormalige Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Navy Pillay, waarin ze opriep om "de kastenmuur neer te halen" op dezelfde manier als apartheid en slavernij uiteindelijk aangepakt zijn.

In een soortgelijke toon besloot het IDSN haar verklaring met:

"We roepen overheden, VN-instellingen en de mensen, die achter de anti-apartheid beweging stonden, op zich aan te sluiten voor een even belangrijke mensenrechtenzaak. Wij danken de Commissie en alle instellingen en mensen over de hele wereld die actie ondernomen en zich uitgesproken hebben tegen kastendiscriminatie, en hopen dat deze toezegging om kastendiscriminatie uit te bannen in de komende jaren in toenemende mate wereldwijde steun zal krijgen."

Op de website van OHCHR zijn twee schriftelijke bijdragen voor de bijeenkomst te vinden, die beide betrekking hebben op kastendiscriminatie.

Het IDSN-team, in Genève voor het Forum over Minderhedenzaken en voor het 50e ICERD-jubileum, had ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van diplomatieke missies en de OHCHR - als onderdeel van de voortdurende inspanningen om de internationale gemeenschap te betrekken bij de strijd om kastendiscriminatie uit te bannen.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: