terug
(IDSN, 5-11-2015)

Nepal – VN leden diep bezorgd over kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid


PERSBERICHT gezamenlijk uitgegeven door Nepal Dalit National Social Welfare Organisation (NNDSWO), Dalit NGO Federation (DNF), The Feminist Dalit Organisation (FEDO) en Jagaran Media Center (JMC) namens de Dalit Civil Society Organisations Coalition en door het International Dalit Solidarity Network (ISDN).

VN Mensenrechtenexamen van Nepal roept op tot effectieve uitvoering van kastendiscriminatiewet


(Genève, 5 november 2015) - Zeventien lidstaten van de VN hebben hun bezorgdheid en aanbevelingen over kastendiscriminatie geuit tijdens de UN Periodic Review van Nepal, waarbij ze met name bij de regering aandringen op daadwerkelijke uitvoering van de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet van 2011.

De lidstaten noemden de zwakke uitvoering van de wet, het bedroevende onderzoek naar gevallen van discriminatie en het voortduren van wijdverbreide kastendiscriminatie. Zij verzochten in het bijzonder de regering om te zorgen voor een effectieve uitvoering van de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet van 2011. Ze raadden Nepal aan doeltreffende maatregelen en een concrete strategie in te stellen voor de uitvoering van de kastendiscriminatiewet.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Kamal Thapa wees op de “zero tolerance tegen discriminatie” die wordt gewaarborgd door de onlangs op 20 september aangenomen grondwet. Hij onderstreepte dat alle vormen van discriminatie op grond van kaste, religie en sekse strafbaar zijn. Hij erkende dat deze praktijken nog voortduren, maar benadrukte dat hij er van overtuigd is dat met een sterke wetgeving en passende infrastructuur "dit sociale kwaad tot een einde zal komen".

Mensenhandel Dalit-vrouwen en -meisjes
De VN-lidstaten uitten ook hun bezorgdheid over de voortdurende wijdverbreide praktijken van kastendiscriminatie en riepen Nepal op om haar inspanningen te vergroten en de bestaande wetgeving en beleid gericht op het beëindigen en voorkomen van alle vormen van discriminatie, in het bijzonder die tegen vrouwen en Dalits, effectief te implementeren. De VN vraagt dringt aan op duidelijke stappen om anti-discriminatie-maatregelen te vertalen naar een concrete aanpak in de prakrijk.

Het geweld tegen vrouwen in Nepal, de zorg om de veel voorkomende mensenhandel in vooral Dalit-vrouwen en -meisjes, en de talrijke meldingen van kastengeweld en -discriminatie vragen volgens de lidstaten om harde maatregelen. De lidstaten prezen de regering voor de nieuwe grondwet en drongen aan op een overheidsbeleid om alle vormen van discriminatie, ook tegen Dalits, vrouwen, inheemse volkeren en minderheden, uit te bannen. De lidstaten waren met name bezorgd over gelijkwaardige toegang tot onderwijs voor Dalits, en meldingen over discriminatie van Dalits bij de noodhulp en wederopbouw na de aardbeving. Dit leidde tot aanbevelingen om niet-discriminerende toegang tot hulpverlening te waarborgen.

Nationaal actieplan nodig
In haar reactie op de aanbevelingen meldde de regering dat toegang tot de rechtsgang voor Dalits een prioriteit is, en verwees ze naar de ontwikkeling van een geïntegreerd actieplan.
In een reactie op de Review zei Bhakta Bishwakarma, nationaal voorzitter van Nepal National Dalit Social Welfare Organisation (NNDSWO): "We erkennen dat de regering in de afgelopen jaren stappen heeft gezet om Dalit-rechten te waarborgen door middel van wetgevende maatregelen. Maar we eisen wel een nationaal actieplan om kastendiscriminatie uit te bannen en effectieve coördinatie om toe te zien op de uitvoering ervan. Er is ook behoefte aan door de overheid geleide publiekscampagnes en institutionele hervormingen, aangezien we met grote bezorgdheid hebben gemerkt dat de staat nog steeds haar sterke belofte moet inlossen van alomvattende en niet-discriminerende instellingen."
De regering van Nepal zal naar verwachting op 6 november reageren op de UPR-aanbevelingen.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]
laatste wijziging: