terug
(IDSN, 16-9-2015)

Nepalese Dalits eisen vertegenwoordiging nu de ontwerp-grondwet in stemming wordt gebracht


Nepalese Dalit-vrouwen

Ondanks politieke chaos en wijdverbreide ontevredenheid over de ontwerpgrondwet zal de stemming over de grondwet deze week - stap voor stap - plaatsvinden. In de grondwet die in stemming wordt gebracht ontbreken cruciale passages over het politiek en maatschappelijk zeggenschap geven aan Dalits en andere gemarginaliseerde groepen zoals eerder wel was overeengekomen met beide Constituent Assembly (CA) commissies.

De Dalit-beweging in Nepal heeft zich gemobiliseerd om te protesteren tegen deze ontwerp-grondwet en heeft negen eisen op tafel gelegd die in de grondwet moeten worden opgenomen.

Negen Eisen van de Dalit-Beweging

  1. Alle Dalit-rechten en -bepalingen moeten worden opgenomen in de nieuwe grondwet welke werden aanvaard en goedgekeurd door zowel de vorige CA als de huidige CA Constitutional Political Dialogue and Consensus Committee (“Commissie voor Constitutionele Politieke Dialoog en Consensus”).
  2. Zorg voor evenredige vertegenwoordiging van Dalits op centraal, provinciaal en lokaal niveau, waarbij het aantal Dalit-vertegenwoordigers respectievelijk ten minste 3, 5 en 10 procent moet bedragen.
  3. Als het voorgestelde gemengde kiesstelsel wordt goedgekeurd, dan moeten er grondwettelijke bepalingen komen dat er in het ‘winnaar krijgt alle zetels’ systeem alleen verkiezingen zijn tussen Dalit-kandidaten. Als dat problemen oplevert moeten Dalit-kandidaten worden gekozen door middel van evenredige vertegenwoordiging.
  4. Er moeten bepalingen komen die waarborgen dat Dalits worden vertegenwoordigd in alle grondwettelijke organen, en dat er een evenredige vertegenwoordiging is in alle overheidsinstellingen, zoals bij de uitvoerende macht en op zowel centraal, provinciaal als lokaal niveau.
  5. Evenredige vertegenwoordiging moet worden gewaarborgd op alle niveaus van publieke diensten zoals overheidsorganen, politie, leger, evenals aanvullende bepalingen met betrekking tot extra vertegenwoordiging [om de huidige achterstand in vertegenwoordiging te compenseren].
  6. De frase ‘door de wet’ genoemd in bepalingen 1 tot 6 van het voorgestelde Artikel 45 van de ontwerpgrondwet moet worden verwijderd. Bovendien moet de voorziening in Artikel 43, met betrekking tot de rechten van vrouwen, de gelijke participatie van Dalit-vrouwen waarborgen.
  7. Zorg ervoor dat de Dalit-gemeenschap minstens één vertegenwoordiger uit iedere provincie in de Nationale Vergadering heeft, en eveneens één vertegenwoordiger onder de 5 mensen die door de president worden benoemd op basis van de aanbeveling van de Ministerraad.
  8. De grondwet moet de Nationale Dalit-Commissie erkennen als zelfstandig en moet hen het volledige mandaat verschaffen om gevallen van discriminatie te onderzoeken en degenen die zich schuldig maken aan discriminerende praktijken en misdaden te rapporteren.
  9. Neem alle bepalingen in de nieuwe grondwet op volgens de overeenkomst die werd gesloten tussen de regering en de Commissie voor Gezamenlijke Politieke Dalit-Strijd op 26 mei 2015.
Deze eisen zijn in het Engels doorgegeven aan het IDSN door de Feminist Dalit Organisation (FEDO), een van de ondertekenaars van het document. Het originele document in het Nepalees kan hier worden gedownload.

Confrontaties

Volgens vice-premier Prakash Man Singh zal de nieuwe grondwet worden afgekondigd nadat tweederde van CA-II haar aangenomen heeft. Er zal geen referendum voor opgezet worden. Sommige bronnen hebben gemeld dat de grondwet zal worden aangenomen op 20 september, maar dit is niet bevestigd.

Er zijn verschillende confrontaties geweest tussen demonstranten en politie, en de regering heeft het leger ingezet om de protesten in te dammen, daardoor de politieke ruimte voor afwijkende opvattingen over de ontwerp-grondwet verder eliminerend.

IDSN dringt er op aan dat de eisen van de Dalit-beweging worden opgenomen in de tekst van de grondwet, omdat verdere marginalisatie van Dalits niet alleen ten koste zal gaan van een groep die al eeuwenlang te lijden heeft gehad van wijdverbreide schendingen van mensenrechten, maar ook ten koste van het bouwen aan een samenhangend Nepal in de toekomst.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: