terug
(IDSN, 10-8-2015)

Politieoptreden in Kathmandu tegen protest van Dalit-politici en -activisten


De politie slaat meedogenloos in op demonstranten voor Dalit-rechten in Bijulibazar, Kathmandu, afgelopen dinsdag.

Een aangekondigde en via de media verslagen protestdemonstratie op 4 augustus 2015 in Kathmandu, georganiseerd door het Joint Dalit Struggle Committee waaronder de Coalition of Dalit Constituent Assembly (CA) Members, het maatschappelijk Dalit-middenveld en het Joint Political Dalit Struggle Committee, eindigde in een gewelddadige strijd met de politie. De Dalit-activisten drongen aan op het waarborgen van Dalit-rechten in de nieuwe ontwerp-Grondwet en eisten evenredige vertegenwoordiging met aanvullende compensatie in de centrale en provinciale overheden en de wetgevende macht.

Tijdens het protest gebruikte de politie naar verluidt buitensporig geweld tegen de demonstranten; Durga Sob, voorzitter van de Feminist Dalit Organisation (FEDO) en een aantal andere Dalit-activisten en CA-leden raakten gewond.

Op 5 augustus kondigde de regering, op verzoek van onder andere de voorzitter van de CA en van FEDO, aan dat er een commissie gevormd zou worden om de vermeende politie-excessen te onderzoeken. De politie beweert dat het gebruik van geweld nodig was om de situatie onder controle te krijgen nadat de demonstranten gewelddadig werden.

Minder aandacht voor Dalits in ontwerp-Grondwet
De aanleiding voor de demonstratie was de diepe bezorgdheid van Dalit-activisten voor de verminderde aandacht voor Dalit-rechten bij het ontwerp van de nieuwe Grondwet. De rechten die in eerdere ontwerpen gewaarborgd waren lijken te zijn afgezwakt in de nieuwe Grondwet. Daarom eisten Dalit-activisten ervoor te zorgen dat hun rechten ook worden gewaarborgd in het de nieuwe ontwerp-Grondwet.
In de nieuwe ontwerp-Grondwet wordt non-discriminatie, uitbanning van alle vormen van kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid wel genoemd. Er is echter bezorgdheid gerezen met betrekking tot een aantal van de bepalingen, waaronder de hoofdstukken over vrouwenrechten, Dalit-rechten en het recht op integratie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Dalit-activisten hebben, onder andere, opgeroepen om gelijke, evenredige en extra vertegenwoordiging van de Dalit-gemeenschap in wetgevende organen te waarborgen. Specifiek pleiten activisten voor een extra respectievelijk 10%, 5% en 3% op respectievelijk lokaal, regionaal en nationaal niveau, samen met het evenredigheidsbeginsel, zoals wel werd vastgelegd in eerdere ontwerpen van de Grondwet.

Over de hele linie wordt de toepassing en verwezenlijking van een aantal fundamentele rechten (Artikel 45 van de ontwerp-Grondwet) beperkt door de toevoeging van de clausule “zoals voorzien door de wet”. In feite zijn de toepassing en realisatie van bepaalde rechten onderworpen aan de het aannemen van relevante wetgeving. Dus zolang er geen relevante wetgeving wordt aangenomen zijn deze rechten, met inbegrip van die van belang zijn voor de Dalit-gemeenschap, niet gewaarborgd.

Minder bevoegdheden toezichthouders
Volgens de National Women's Commission (NWC) en de National Dalit Commission (NDC) ontbreekt in de nieuwe ontwerp-Grondwet de vermelding van de quasi-gerechtelijke bevoegdheden die zij nodig hebben om te kunnen functioneren als onderzoeks- en toezichtsorganen, en staat er niets in met betrekking tot hun coördinatie met en aanvulling van de National Human Rights Commission (Nationale Mensenrechtencommissie). Bovendien krijgt de NDC hiermee geen onafhankelijke status en is ze geen vertegenwoordiger voor Dalit-vrouwen. Daarbij – en dat is in strijd met de UN Paris Principles betreffende de Status van Nationale Instellingen – ontbreekt het de ontwerp-Grondwet aan een voorziening om diversiteit veilig te stellen tijdens benoemingen van voorzitters en leden van de commissies.
Verder ontbreken de vermelding van mensenrechtenmechanismen op provinciaal niveau evenals terwijl bij de National Inclusion Commission de vermelding van Dalit-vertegenwoordiging ontbreekt.

Volgens Dalit-activisten zal het louter benadrukken van non-discriminatie maar het niet garanderen van andere rechten met betrekking tot het leven, waardigheid en participatie en het niet volgen van een mensenrechtenaanpak bij het proces van het ontwerpen van een grondwet, onvoldoende zijn voor de naleving van de rechten van Dalits. De meerderheid van de nationale organisaties, waaronder FEDO, hebben er voor gepleit dat er met hun zorgen rekening wordt gehouden. Zij benadrukken dat tenzij de nieuwe grondwet zich richt zich op de gemarginaliseerden en vooral de Dalit-gemeenschap, het draagvlak en uiteindelijk de legitimiteit van de grondwet in gevaar is.


Meer informatie:
[vertaling: LIW]


laatste wijziging: