terug
(IDSN, 1-7-2015)

Oproep tot meer actie ter bestrijding van kasten- en vrouwenslavernij tijdens VN-bijeenkomst IDSNTegelijk met de 29e zitting van de VN-Mensenrechtenraad organiseerde ISDN samen met een aantal ondersteunende organisaties een bijeenkomst over "Kasten- en gendergerelateerde gedwongen arbeid en slavernij". Tijdens die bijeenkomst werd op video een thematoespraak van de Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij - mevrouw Urmila Bhoola - getoond; er was gelegenheid voor een constructieve dialoog en uitwisseling van informatie en aanbevelingen tussen VN-organisaties, maatschappelijke organisaties en landen.

Ondersteunende organisaties van de bijeenkomst waren Human Rights Watch (HRW), de International Movement against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR), de Minority Rights Group (MRG), Anti-Slavery International en Franciscans International (FI). Over de bijeenkomst is een rapport gemaakt.

Enkele citaten uit het rapport:
Na de opening met een verklaring van de Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij, Urmila Bhoola, benadrukten deelnemers aan de bijeenkomst de sterke verbanden tussen kaste en slavernij en werden er aanbevelingen gedaan voor stappen voorwaarts, zowel in het kader van de VN als daarbuiten.

"Een succesvolle strijd tegen stigmatisering en diepgewortelde discriminatie vereist de betrokkenheid van iedereen, wat alleen mogelijk is door middel van brede bewustmaking, meer sociaal bewustzijn en het aan de kaak stellen van de voortdurende discriminatie op grond van kaste, geslacht en andere factoren die de menselijke waardigheid ondermijnen en de mensenrechten schenden. Bijeenkomsten zoals deze zijn daarvan een belangrijk onderdeel."
Urmila Bhoola, Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij

Coen Kompier, Senior Specialist Internationale Arbeidsnormen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), bood een inzicht in de realiteit van Dalits die werken in gedwongen arbeid of slavernij en in de vele uitdagingen bij hun succesvolle rehabilitatie. Hij waarschuwde dat de VN en de ILO meer moeten doen om Dalits te steunen in hun strijd en ook intern moeten veranderen bij het aannemen van nieuw personeel. Mr. Kompier uitte ook scherpe kritiek op de wereldwijde nalatigheid bij de aanpak van kastendiscriminatie.

"Kastendiscriminatie is wereldwijd de meest verwaarloosde vorm van discriminatie, die door landen en door de VN geaccepteerd lijkt te worden door een mildere aanpak vanuit cultureel relativisme in plaats van een keiharde aanpak van deze uiterst slinkse manier van discriminatie."
Coen Kompier, Senior Specialist , ILO

Laura Dolci-Kanaan, secretaris van Humanitarian Funds (voor slachtoffers van marteling en slavernij), van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), zat de bijeenkomst voor en herhaalde de bezorgdheid van Coen Kompier dat ondanks rehabilitatie-inspanningen Dalits zullen worden gedwongen terug te vallen in deze onmenselijke arbeidsomstandigheden als de onderliggende stigmatisering en discriminatie niet wordt aangepakt.

Onder de sprekers die in Zuid-Azië rechtstreeks werken met de problemen in de praktijk waren Manjula Pradeep (India), Durga Sob (Nepal) en (via een voorgelezen verklaring) Zulfiqar Shah (Pakistan). Deze sprekers kwamen met voorbeelden van de invloed van kaste en sekse op gedwongen prostitutie, handmatig poepruimen, werken in de bouw, de textielindustrie en de landbouw, waaronder de Haliya-praktijk [een haliya is een gebonden landarbeider die werkt op anderman’s land – vert.] in Nepal. Meena Varma van Dalit Solidarity Network in het Verenigd Koninkrijk sprak ook over hoe verandering tot stand kan worden gebracht via multi-stakeholderinitiatieven en over Dalit-meisjes die in dwangarbeid werken onder de Sumangali-regeling in de Indiase textielindustrie.

Alle sprekers riepen op tot meer actie van de VN en wezen op de noodzaak van een uitgebreid onderzoek en een multidimensionale aanpak om de gebrekkige uitvoering van de wetgeving en het beleid aan te pakken; ze gaven verder de aanbeveling aan de lidstaten om het VN-ontwerp Principes en Richtlijnen voor de Effectieve Uitbanning van Discriminatie op Basis van Werk en Afkomst aan te nemen.


Lees hier het volledige rapport: http://idsn.org/wp-content/uploads/2015/06/Report-HRC29-side-event-caste-forced-bonded-labour-June-20151.pdf.


Meer informatie over kaste en slavernij:

[vertaling: LIW]


laatste wijziging: