terug
(IDSN, 30-4-2015)

IDSN vraagt hulporganisaties om kastendiscriminatie bij hulpverlening na aardbeving Nepal te bestrijden


Aardbeving Nepal (foto: SIM Central and South East Asia – Creative Commons)

Terwijl hulporganisaties en NGO’s zich enorm inzetten om hulp te bieden en de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Nepal te helpen, wil IDSN de aandacht vestigen op mogelijke kastendiscriminatie bij het bieden van die hulp in Nepal.

Bij hulp bij rampen in landen met een kastensysteem in het verleden, zoals bij de tsunami van 2004 in India, hebben Dalits problemen gehad als ze zich probeerden te registreren voor hulp. Zij krijgen vaak slechtere en minder hulpgoederen; ze worden misbruikt om lijken of puin te verwijderen; hun verliezen zijn minder zichtbaar omdat hun eigendommen vaak niet officieel als zodanig worden erkend; en zij worden niet geraadpleegd als behoefte worden geïnventariseerd.

Aanbevelingen
Het IDSN-rapport Equality in aid: Addressing caste discrimination in humanitarian response (“Gelijkheid bij hulp: De aanpak van kastendiscriminatie bij humanitaire hulp”) is een belangrijk hulpmiddel als het gaat om humanitaire hulp in Nepal en andere landen met een kastensysteem. Dit kan ervoor zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen voor de bestrijding van kastendiscriminatie bij de hulpverlening en bij de vermindering van risico’s bij rampen.

In zijn voorwoord bij het rapport merkt Claus Sørensen, directeur-generaal van het EU-Bureau voor Humanitaire Hulp (ECHO), op dat "er nog meer moet worden gedaan om gelijkheid in humanitaire hulp in algemene zin te waarborgen". Hij voegt eraan toe dat het rapport "duidelijke aanbevelingen geeft voor hoe dit in het kader van kastendiscriminatie kan worden bereikt".

Het rapport bevat een reeks aanbevelingen hoe er voor te zorgen dat Dalits en vergelijkbare groepen niet worden buitengesloten van het hele scala hulpverlening, waaronder praktisch advies over hoe men zich bewust kan zijn van kastendiscriminatie bij het reageren op rampen. Talrijke voorbeelden van kastendiscriminatie bij humanitaire hulp door India zijn opgenomen in het rapport.

Ervaringen
De Assessment Capacities Project (ACAPS), een non-profit initiatief van een consortium van drie NGO’s (Action Contre la Faim - ACF, Norwegian Refugee Council en Save the Children International), uit ook bezorgdheid over kastendiscriminatie in hulpverlening in hun publicatie Lessons Learned for Nepal Earthquake response (“Lessen voor de hulp bij de aardbeving in Nepal”) van 27 april 2015, waarin gemeld wordt dat:
"Kastendiscriminatie van Dalits (voorheen bekend als ‘onaanraakbaren’) in het openbare leven in Nepal is in een aantal vormen optreed, variërend van ontzegging van de toegang tot publieke waterkranen en tempels tot discriminatie in overheidskantoren (UNRC Office Nepal, 16-8-2013). Dalit gemeenschappen zijn meer kwetsbaar voor natuurlijke en ‘menselijke’ rampen vanwege hun ondergeschikte sociale status en discriminatie, en vanwege het feit dat ze wonen in randgebieden, gescheiden van de hoofdnederzettingen. Hierdoor leven Dalits vaak op zeer kwetsbare plaatsen. De huidige humanitaire normen vereisen of adviseren niet dat hulpverleners kastendiscriminatie begrijpen of daar op reageren (ISDN, 2012). Evaluaties laten zien dat Dalits systematisch buitengesloten zijn van noodhulp en wederopbouw na overstromingen en andere natuurrampen (Indiawaterportal, 21-9-2012). De behoeften van kwetsbare groepen moeten daarom worden opgenomen in de raming van de eerste behoeften voor de juiste doelgerichte uitvoering van hulpprogramma’s."

IDSN dringt er bij alle partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van humanitaire hulp in Nepal op aan om de aanbevelingen en richtlijnen op te volgen in het IDSN-rapport en die uitgebracht door ACAPS. IDSN-leden en -medewerkers in Nepal zullen toezicht houden op de situatie en ieder nieuws over discriminatie melden via Twitter en Facebook.

[vertaling: LIW]


laatste wijziging: