terug
(National Coalition on SCSP/TSP Legislation, 12-3-2015)

Harde aanpak regering tegen Dalit- en Adivasi-demonstranten

Dalit-vrouwenactiviste politiebureau in gesleurdBij een schokkende gebeurtenis op 12 maart meer dan 30 Dalit- en Adivasi-studenten en -activisten gearresteerd in Shastri Bhavan, een regeringsgebouw in New Delhi, toen ze een ontmoeting eisten met de minister van Human Resource Development, Smriti Irani. Ze wilden praten over de oneerlijke budgettaire toewijzingen met betrekking tot het onderwijs van Dalit- en Adivasi-studenten.

Op het moment van de aanhouding stond de delegatie, waaronder ook N. Paul Divakar, een bekend Dalit-activist en algemeen secretaris van de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR), op het punt om een memorandum met eisen aan de minister te overhandigen. Deze bevatte het verzoek om de besteding van de fondsen te veranderen. De activisten werden naar het politiebureau in het parlement gebracht waar een andere Dalit-activiste, Beena Pallical, met geweld binnengesleept was.

Onverschilligheid regering
"Hoe kunnen ze ons nu arresteren terwijl het enige dat we wilden een audiëntie was met Smriti Irani om aandacht te vragen voor ons Memorandum van Eisen? Kijk naar de manier waarop ze zich gedroegen tegenover onze vrouwenactiviste! Smriti Irani zou zich als vrouw moeten schamen. Dit is geen democratische manier om met mensen om te gaan. Het is autocratisch, maar we zullen niet buigen omdat wij het recht hebben om onze stem te laten horen tegen de onverschilligheid en passiviteit van onze regering. Wij eisen dat onze activisten onmiddellijk worden vrijgelaten en dat we een ontmoeting krijgen met de minister om onze eisen naar voren te brengen," aldus Dr. V. Ramesh Nathan, secretaris-generaal van National Dalit Movement for Justice (NDMJ).
Eerder op de dag kwamen meer dan 500 studenten uit Delhi, Haryana, Uttar Pradesh en Bihar bijeen in Jantar Mantar in New Delhi om te protesteren tegen het anti-Dalit- en Adivasi-beleid van de huidige BJP-regering. Het was een publieke bijeenkomst gevolgd door een mars van meer dan 30 gedelegeerden naar het ministerie van Human Resource Development om het memorandum aan de minister te overhandigen. De demonstratie werd georganiseerd door de Campaign of Adivasis and Dalits for Rights on Education (CADRE 2201). Verschillende groepen studenten, netwerken en maatschappelijke organisaties namen deel aan de demonstratie.

Ramdas Athawale, lid van Rajya Sabha (het Indiase Hogerhuis), nam deel aan de demonstratie om het moreel van de honderden Dalit- en Adivasi-studenten te versterken

Intensivering uitbuiting Dalits en Adivasi
"De algemene teneur van de begroting is om het bedrijfsleven te versterken en de uitbuiting van Adivasi en Dalits te intensiveren. Het is dus niet verwonderlijk dat de toewijzing van fondsen voor het onderwijs is gedaald tot 101,95 miljard roepies onder het Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) (zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_Castes_and_Scheduled_Tribes#Scheduled_Castes_Sub-Plan) en 54,86 miljard roepies onder het Tribal Sub-Plan (TSP)," zei Abhay Xaxa, coördinator van CADRE 2201, eerder tijdens het protest bij Jantar Mantar. "De door de Modi-regering begrote uitgaven voor de meest gemarginaliseerde groepen in onze samenleving - Dalits en Adivasi - laten dit jaar een enorme daling zien. We protesteren fel tegen deze eenzijdige verlaging van de budgetten voor Dalits en Adivasi. Dit jaar is voor Dalits 308,52 miljard roepies uitgetrokken voor Adivasi 199,80 miljard, hoewel de bedragen eigenlijk maar liefst 772,35 respectievelijk en 400,14 miljard roepies hadden moeten zijn. We gaan er bij het ministerie van Human Resource Development op aandringen om onmiddellijk stappen te ondernemen om de budgettaire toewijzing aan onderwijs van Dalits en Adivasi te herzien," zei Divakar tijdens het protest bij Jantar Mantar.

De speciale fondsen voor de ontwikkeling van Dalits en Adivasi hebben tot doel om dit geld specifiek voor hen te reserveren naar rato van hun aandeel in de totale bevolking (resp. 16,6 en 8,5 procent). Vanuit dit perspectief ‘ontzegt’ de begroting voor 2015-16 de Dalits 61% en Adivasi 53%. Dit resulteert in een drastische vermindering van zowel beurzen als academische steunprogramma's.

Bezuiniging op basisonderwijs
In het basisschool onderwijs wordt er bezuinigd op Sarva Shiksha Abhiyan [overheidsprogramma voor gratis en verplicht onderwijs aan kinderen van 6-14 jaar als fundamenteel recht], het Mid Day Meal Scheme [programma van lunchverstrekking] en Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan [regeling met als doel om de toegang tot het voortgezet onderwijs te verbeteren en om de kwaliteit te verbeteren].
In het hoger onderwijs is een daling in de fondsen voor Dalits en Adivasi studenten in de Indian Institutes of Technology, de National Institutes of Technology en de Indian Institutes of Management. Ook de Rajiv Gandhi National Fellowship [beurs] voor Dalits en Adivasi groeit niet. De belangrijke begroting voor het Post Matric Scholarship Scheme [post-doctorale beursen] voor Dalits en Adivasi is teruggebracht van 19,05 naar 15,99 miljard roepies.

De eisen omvatten:

  • Post-doctorale , universitaire en buitenlandse beurzen moet worden verhoogd met 55 procent.
  • Het Ministerie van Sociale Rechtvaardigheid en Empowerment moet de Savitrbai Pule beurzen introduceren volgens het model van het Rajiv Gandhi National Fellowship voor Dalits en Adivasi.
  • Het Ministerie voor Human Resource Development moet met een programma komen voor de bouw van hostels voor Dalit- en Adivasi-meisjes met een deugdelijke infrastructuur in alle 100 voorgestelde steden.
  • Het Ministerie voor Human Resource Development moet een commissie oprichten voor toezicht en evaluatie van alle bestaande beurzen voor Dalits en Adivasi in het hoger onderwijs.
  • Dalits en Adivasi die aan thuis- of online-studie willen doen moeten worden vrijgesteld van cursusgeld en studiemateriaalkosten.
  • Volledige ontheffing van collegegeld vanaf klasse XI ongeacht het gezinsinkomen.
  • Er moet een alomvattende nationale databank van Dalit- en Adivasi-studenten komen voor het bijhouden en controleren van de baten die zij bij programma’s hebben.


CADRE 2201 is een federatie van gelijkgestemde groepen studenten, Adivasi- en Dalit-organisaties en -activisten die werken aan het probleem van het hoger onderwijs in heel India. De campagne streeft naar de daadwerkelijke uitvoering van de speciale plannen voor Dalits en Adivasi (zie ook http://planningcommission.nic.in/sectors/sj/SCSP_TSP%20Guidelines.pdf), met name in het hoger onderwijs.
laatste wijziging: