terug
(IDSN, 20-2-2015)

India blokkeert nog steeds VN-status internationaal Dalit-netwerk


Ondanks de ernstige bezorgdheid geuit door de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, de Internationale Dienst voor Mensenrechten (ISHR) en anderen over de 8 jaar uitstel van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor een adviserende VN-status (ECOSOC), duurt de onrechtvaardige ondervraging van ISDN voort en is de aanvraag opnieuw uitgesteld.


Het dwarszitten van ISDN weerspiegelt een angstaanjagende trend in India, namelijk het belemmeren van het werk van maatschappelijke organisaties en mensenrechten­verdedigers, in het bijzonder als het gaat om de rechten van Dalits en minderheden.

Strijdig met democratie
Dalit-rechtenactivisten in heel India voelen de druk op zowel officieel als onofficieel niveau, met name als ze zich tegenover een internationaal publiek uitspreken over kastendiscriminatie. Het tot zwijgen brengen van mensenrechtenverdedigers die mensenrechtenkwesties inbrengen op internationale fora is uiterst zorgwekkend. Het in strijd met de grondbeginselen van de democratie.
Deze tegenwerking is ook zichtbaar in de NGO-commissie van de VN, waar India uitstel blijft veroorzaken bij de aanvraag van ISDN voor de adviserende VN-status (ECOSOC). Dit gebeurt door het herhalen van al eerder gestelde en beantwoorde. De Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging beschouwd dit als "overduidelijk onaanvaardbaar, verkeerd en oneerlijk". In de vergadering van de NGO-commissie in januari werd ISDN door India weer een vraag gesteld, waarmee het totaal aantal vragen in de afgelopen 8 jaar op 65 kwam. Dit had opnieuw uitstel van de aanvraag tot gevolg.

Indiase Greenpeace-activiste uitreisvisum ontzegd
Op 13 februari gaf het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken een verklaring uit, nadat Greenpeace-activiste Priya Pillai het recht werd ontzegd om naar het buitenland te reizen om op een bijeenkomst in het Britse parlement te spreken over kolenwinning door een Brits bedrijf (Essar) in India.
Pillai zet zich in voor de bescherming van de landrechten van de tribale bevolking die hun land moest verlaten omwille van de mijnbouw. De reden die door de rechtbank werd gegeven om haar uit het vliegtuig naar Londen te halen was dat Pillai's getuigenis voor de Britse parlementaire commissie een "wereldwijde golf aan reacties" zou hebben. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het zou hebben geleid tot "een valse en misleidende voorstelling van India's omvangrijke inspanningen om de rechten van inheemse volken te beschermen, en daardoor van het imago van India in het buitenland, in het bijzonder als de Indiase regering buitenlandse bedrijven uitnodigt om te investeren".
Pillai is een zogenaamd spreekverbod opgelegd door de regering, waarin staat dat ze alleen naar het buitenland mag reizen als ze een verklaring tekent waarin staat dat ze daar geen voordrachten zal houden. Pillai dit aanbod naast zich neergelegd omdat dit het verlies van het recht op vrijheid van meningsuiting zou zijn.

Economische belangen komen vóór mensenrechten
In reactie op de bewering dat Pillai in strijd met de Indiase nationale belangen zou handelen merkte zij op dat zij "besloot om met Britse parlementsleden te spreken die zich zorgen maken over tribale rechten. Het is van essentieel belang voor hen om Essar [het Britse bedrijf dat steenkool wint in India] te laten weten dat het niet acceptabel is dat Indiase wetten geschonden worden. Als dít niet in het nationaal belang is, wat dan wel? Hoe kan het stellen van vragen over een in Londen gevestigd bedrijf dat Indiase wetten overtreedt ingaan tegen het Indiase belang?"

De verklaring van de Indiase regering bekritiseerde verder rapporten, andere dan die van de VN, over mensenrechten in India, met name die waarin "persoonlijke getuigenissen van lokale activisten" zijn opgenomen en die handelen over onderwerpen als "vrijheid van godsdienst, inheemse volkeren, geweld tegen vrouwen , mensenhandel en rechten van Dalits".

De regering van India steekt met haar verklaring met betrekking tot de zaak Pillai niet onder stoelen of banken dat de nationale belangen van bedrijfsinvesteringen - volgens haar - rechtvaardigen om mensenrechtenverdedigers de mond te snoeren die ernstige schendingen van de rechten van Dalits, minderheden en vrouwen aankaarten. De verklaring bevat verwijzingen naar resoluties over Dalit-rechten en geweld tegen vrouwen in India, en beweert dat dergelijke teksten door andere landen worden gebruikt om hun belangen te bevorderen en die van India te onderdrukken.


Meer informatie:

Enkele artikelen over de zaak Priya Pillai:
laatste wijziging: