terug
(IDSN, 3-12-2014)

Kaste oorzaak dat India en Mauritanië bovenaan lijst van ‘slavenlanden’ staan


(foto: Jacob Karlsen)

De Global Slavery Index 2014, uitgebracht door de Walk Free Foundation, noemt India als het land in de wereld met de meeste slaven, en ziet kaste als de voornaamste oorzaak van die slavernij. Mauritanië, waar ook een kastensysteem bestaat, staat bovenaan in de Index als het gaat om het percentage van de bevolking dat in slavernij leeft.

Kastengerelateerde slavernij komt ook voor in verschillende andere landen bovenaan de Index zoals Pakistan, Bangladesh en Nepal. In feite woont volgens de gegevens van de Index meer dan de helft van de slaven in de wereld (54%) in landen met een kastensysteem.

Kwetsbaar vanwege lage kaste
In het India-hoofdstuk van het verslag melden de auteurs over India dat discriminatie van Dalits, Adivasi [inheemse volken] en andere minderheden aan de basis ligt van de slavernij in India:
"Dalits genieten de minste sociale bescherming en zijn zeer kwetsbaar voor ernstige vormen van uitbuiting en moderne slavernij. De beperkte mogelijkheid voor deze mensen om uit die groep te stappen verhoogt hun kwetsbaarheid."

Over de slavernij in Mauritanië, waar vier van de 100 personen beschouwd worden als moderne slaven, schrijven de auteurs:
"Ook bekend als erfelijke slavernij of lijfeigenschap wordt de slavenstatus van generatie op generatie overgeërfd. Deze is diep geworteld in de sociale kasten en het bredere sociale systeem."

Geen gelijkwaardige burgers
In het hoofdstuk over Pakistan laat het rapport weten dat de opvatting dat lagere kasten in Pakistan niet worden beschouwd als gelijkwaardige burgers, hun kwetsbaarheid voor slavernij vergroot. Ze hebben vaak weinig andere keus.

Het verband tussen kastendiscriminatie en slavernij is wijdverbreid en diepgeworteld, en praktijken van kastengerelateerde slavernij zoals handmatig poepruimen en kastengerelateerde prostitutie blijven bestaan ondanks het feit dat ze verboden zijn.

In het artikel ’Poverty and caste’ fuelling child labour in South Asia ("Armoede en kaste houden kinderarbeid in Zuid-Azië in stand") zegt Siddharth Kara, kinderarbeiddeskundige uit Harvard, dat kaste is een belangrijke factor achter kinderslavernij in India is. Hij zegt dat iedere kinderarbeider die hij beschreven heeft uit een zeer arme familie komt en behoort tot een lage kaste of minderheidsgemeenschap.

10 jaar onderzoek naar slavernij
De Index wordt geacht de meest gezaghebbende gegevens wereldwijd over slavernij-omstandigheden te bevatten, op basis van 10 jaar onderzoek naar slavernij. De Index rangschikt 167 landen op basis van het aantal inwoners die in de slavernij werken, van het risico op slavernij en van de inspanningen waarmee de overheid het probleem aanpakt.

Vorig jaar de belichtte de Index op gelijke wijze de correlatie tussen kaste en slavernij, waarbij vier van de vijf van landen met de ergste slavernij landen met een kastensysteem bleken te zijn. Lees de 2013 Slavery Index analyse hier.


Meer informatie:

Gerelateerd recent nieuws:
laatste wijziging: