terug
(The Hindu, 13-11-2014)

Slechts 5% van de Indiase huwelijken tussen kasten


Huwelijken tussen verschillende kasten komen het minst vaak voor in Madhya Pradesh (onder 1 procent), het vaakst in Gujarat en Bihar (ruim 11 procent).

Slechts vijf procent van de Indiërs zegt dat zij met een persoon zijn getrouwd uit een andere kaste, aldus de eerste directe schatting van inter-kaste huwelijken (huwelijken tussen verschillende kasten) in India.

door: Rukmini S

Uit het India Human Development Survey (IHDS), uitgevoerd door de National Council for Applied Economic Research (NCAER: Nationale Raad voor Toegepast Economisch Onderzoek) en de Universiteit van Maryland, bleek ook dat door 30% van de huishoudens op het platteland – en 20% van de stedelijke huishoudens - onaanraakbaarheid werd gepraktiseerd. Het IHDS is het grootste niet-gouvernementele, pan-Indiase onderzoek onder huishoudens. Het bestreek meer dan 42.000 huishoudens, die representatief zijn voor diverse klassen en sociale groepen. De bevindingen van het onderzoek werden exclusief naar buiten gebracht door The Hindu. Van getrouwde vrouwen tussen de 15 en 49 jaar die werd gevraagd of het huwelijk een inter-kaste huwelijk was, antwoordde 5,4 procent ja, voor stedelijk India nauwelijks hoger dan voor ruraal India.

Er is wat dit percentage betreft geen verandering ten opzichte van de vorige ronde van het IHDS in 2004-2005. Inter-kaste huwelijken kwamen het minst vaak voor in Madhya Pradesh (onder 1 procent) en het vaakst in Gujarat en Bihar (ruim 11 procent).

Onderzoek vindt praktijk van onaanraakbaarheid
Volgens het onderzoek is wat de vrouwelijke respondenten interpreteerden als een "andere kaste" waarschijnlijk subjectief, maar zit het uiteindelijk dicht bij de beleefde werkelijkheid van een inter-kaste huwelijk.

“Vragen over kaste behoren tot de meest complexe vragen in Indiase onderzoeken. Dezelfde persoon kan de ene dag zeggen: 'Ik ben Baniya', en de volgende dag: 'Ik ben Modh Banik'; beide antwoorden zouden juist zijn”, vertelde Sonalde Desai, demograaf, hoofdonderzoeker bij NCAER en hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Maryland, en onderzoeksleider van het IHDS-II, aan The Hindu.

"Dus koos het IHDS voor een eenvoudige aanpak en vroeg de vrouwen of hun eigen familie tot dezelfde kaste behoort als de familie van hun man, waardoor we het complexe vraagstuk van de (definitie van de) betekenis van kaste omzeilen en we een beeld van onze respondenten krijgen zoals zij dat zelf ervaren”, aldus Dr. Desai.

Het NCAER-onderzoek vroeg de respondenten ook of ze onaanraakbaarheid praktiseerden, en daarna of ze zouden toestaan dat een persoon uit een lagere kaste persoon hun keuken binnengaat of gebruikmaakt van hun keukengerei.

Een derde van de respondenten van het platteland en een vijfde van de stedelijke respondenten gaven toe onaanraakbaarheid te praktiseren. Die praktijk was vooral algemeen bij Brahmanen (62 procent op het platteland van India, 39 procent in steden), gevolgd door lagere kasten en ten slotte door niet-brahmaanse hogere kasten.

De andere schatting van het vóórkomen van inter-kaste huwelijken kwam voort een indirecte methode. Door de antwoorden te vergelijken die mannen en vrouwen van hetzelfde huishouden gaven aan het National Family Health Survey, vonden onderzoekers Kumudini Das, K.C. Das, T.K. Roy en P.K. Tripathy, dat 11 procent van de paren in het NFHS 2005-06 verklaarde uit verschillende kasten te komen.

"Dit was een indirecte manier om de omvang van de inter-kaste huwelijken te schatten. We kunnen niet zeggen of het nauwkeurig was, maar het was een manier om de waarheid te benaderen”, verklaarde Dr. K.C. Das, hoogleraar bij de afdeling Migratie en Stadsstudies van het in Mumbai gevestigde International Institute of Population Sciences (IIPS), aan The Hindu.


laatste wijziging: