terug
(IDSN, 29-10-2014)

India tijdens Algemene Vergadering VN aangesproken op blokkeren van adviserende VN-status IDSN


Tijdens de bijeenkomst voor de Algemene Vergadering van de VN op 28 oktober bekritiseerde de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, Mr. Maina Kiai, India voor het op willekeurige gronden blokkeren van de adviserende VN-status van het International Dalit Solidarity Network (ISDN). Hij noemde dat "absoluut onaanvaardbaar, verkeerd en oneerlijk".

Mr. Maina Kiai - UN Photo/Jean-March Ferré

De heer Maina Kiai merkte op dat represailles een punt van ernstige zorg zijn, en dat staten herhaaldelijk organisaties als doelwit hebben en zo legitieme maatschappelijke participatie belemmeren. Hij haalde het voorbeeld aan van de gepolitiseerde NGO-Commissie, die aanbevelingen doet over de adviserende VN-status van NGO's, en die opzettelijk en willekeurig de aanvraag van IDSN uitstelt.

64 vragen van India over IDSN
"Sinds 2008 heeft deze NGO [IDSN] die zich richt op kastendiscriminatie 64 schriftelijke vragen van de Commissie ontvangen, allemaal gesteld door India. Het is nu de langst lopende aanvraag bij de NGO-Commissie", zegt Maina Kiai.
Veel lidstaten die het woord voerden op de Algemene VN-Vergadering uitten hun bezorgdheid dat de NGO-Commissie, die bedoeld is om de te waarborgen dat het maatschappelijk middenveld bij de VN wordt gehoord, in strijd handelt met haar doel en de ECOSOC-resolutie.
Noorwegen benadrukte specifiek in zijn verklaring dat "het voortdurende uitstel van zeven jaar van de aanvraag van IDSN voor accreditatie als NGO bij de VN ... in onze ogen onacceptabel is en dat de situatie rechtgezet moet worden".
Maina Kiai stelde een hervorming van de NGO-Commissie voor om ervoor te zorgen dat ongerechtvaardigde blokkade van legitieme mensenrechtenorganisaties zoals ISDN niet voorkomt.

Hervorming VN NGO Commissie noodzakelijk
De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten verklaarde dat de VS "een groot voorstander is van het pleidooi van de Speciale Rapporteur voor hervorming van de NGO-Commissie om te voorkomen dat lidstaten accreditatie-aanvragen tegenhouden door voortdurend vragen in te brengen en consensus te blokkeren".
Ondertussen waren Rusland, China en Bahrein kritisch in hun reactie. Rusland vroeg of de kwestie kon worden opgelost door middel van "constructieve samenwerking met overheden", aangezien sommige NGO's een "negatieve invloed" hebben.
Andere gebieden van ernstige bezorgdheid opgemerkt door Maina Kai omvatten represailles tegen mensenrechtenactivisten die deelnemen aan VN-bijeenkomsten en activiteiten, het ontbreken van voldoende financiële middelen voor het werk van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) en de steeds afnemende ruimte voor het maatschappelijk middenveld, zowel nationaal en internationaal. Als voorbeeld van deze kleiner wordende ruimte waarschuwde de Rapporteur dat,

"De eisen van de Financial Action Task Force om NGO's te reguleren om misbruik van dergelijke organisaties voor de financiering van terrorisme te voorkomen, zijn gevolgd door een golf van nieuwe beperkingen wereldwijd met betrekking tot financiering voor het maatschappelijk middenveld, beperkingen waarvan er veel niets bijdragen aan het legitiem ondersteunen van de strijd tegen geld witwassen en terrorisme."


Zie ook: "Speciale VN-rapporteur bekritiseert ongegrond uitstel van accreditatie ISDN door NGO Commissie" (IDSN, 21-10-2014).


Meer informatie:

laatste wijziging: