terug
(IDSN, 27-10-2014)

VN-instanties in India strijden samen tegen kastendiscriminatie


Op initiatief van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) werken zes VN-organisaties, IFAD, ILO, UNFPA, UNICEF, VN-Vrouwen en UNDP, samen om Dalit- en Adivasi-kwesties sneller op te pakken zodat het realiseren van hun rechten in nationaal en deelstaatbeleid en planning worden gewaarborgd.


Het team is opgericht vanwege de sleutelrol die het bevechten van uitsluiting en marginalisering van Dalits en Adivasi speelt bij het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van én de toegang tot de belangrijkste rechten voor een groot deel van de Indiase bevolking. Op de website http://www.in.one.un.org is te lezen: "Gerichte maatregelen voor de meest achtergestelden verbetert levens en pakt veelvormige vormen van armoede aan", en "De Verenigde Naties in India leggen zich toe op de steun aan de Indiase regering voor een grotere betrokkenheid van kastelozen en inheemse volken bij het ontwikkelingsproces".

Als een van de initiatieven heeft het team een campagne gestart om handmatig poepruimen te beëindigen. Ze heeft daartoe een pamflet over poepruimen uitgegeven getiteld Breaking Free: Rehabilitating Manual Scavengers, maar ook foto-essays en video's om bewustzijn en betrokkenheid te creëren.

Illustratief voor deze aanpak is ook de recente conferentie in New Delhi: National Consultation on Rehabilitation of Manual Scavenger's and Role of the Government, UN agencies, Public and Private Sector, CSR and Civil Societies ("Landelijk Overleg over Rehabilitatie van Handmatige Poepruimers en de rol van de regering, VN-organisaties, publieke en private sector, MVO en maatschappelijke organisaties"). De vele VN-organisaties die aanwezig waren uitten een krachtige belofte samen te willen werken, ook met het maatschappelijk middenveld, de regering en het bedrijfsleven om een goede rehabilitatie van poepruimers te waarborgen.

De foto-essays gaan over:

Breaking Free: Women Champions End Manual Scavenging - Ondanks wetgeving die handmatig poepruimen verbiedt, wordt geschat dat een aanzienlijk deel van de 2,6 miljoen droge latrines in het land met de hand worden schoongemaakt. De meeste poepruimers zijn vrouwen. Pleitbezorgers uit de gemeenschap spelen een belangrijke rol in het beëindigen van deze praktijk.

Breaking Free: From Manual Scavenging to Fish Farming - Handmatig poepruimen verwijst naar de praktijk van het handmatig reinigen, dragen, verwijderen of op wat voor manier dan ook omgaan met menselijke uitwerpselen uit droge latrines en riolen. Sinds 1993 zijn er belangrijke wetten uitgevaardigd met een verbod op de tewerkstelling van personen als handmatig poepruimer, een verbod op de bouw van droge latrines en voor voorzieningen van rehabilitatie. Maar een aanzienlijk deel van de naar schatting 2,6 miljoen droge toiletten in India worden nog steeds handmatig gereinigd.

Breaking Free: Life After Manual Scavenging - "Vroeger moest ik altijd overgeven omdat ik niet tegen de geur kon", zegt Sevanti Bai, terugkijkend op de vele tientallen jaren dat ze werkte als handmatig poepruimster in district Dewas in Madhya Pradesh. Overtuigd door anderen in haar gemeenschap en door de wet die poepruimen verbiedt, stopte ze er mee in 2007. Sindsdien hadden zij en haar familie een harde dobber om rond te komen, door middel van onregelmatige klussen, werken op het land en het schoonmaken van granen.


Meer informatie:

laatste wijziging: