terug
(IDSN/LIW, 23-10-2014)

Kastendiscriminatie, kinderarbeid en de Nobelprijswinnaar


Kastendiscriminatie is een belangrijke factor achter de kinderarbeid in India, het land met het hoogste aantal kindarbeiders in de wereld. Dit is de boodschap van experts op het gebied van kinderarbeid. Kailash Satyarthi, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, legt ook uit hoe hij, als kind getuige van kastendiscriminatie, aangezet werd tot zijn betrokkenheid bij de strijd voor de rechten van de meest buitengeslotenen.

Kailash Satyarthi

Kinderarbeid en kaste blijven helaas hand in hand gaan in India. Naar aanleiding van de Nobelprijs voor de Vrede die wordt uitgereikt aan een van India's belangrijkste campagnevoerders tegen kinderarbeid, Kailash Satyarthi, werd deze kwestie opnieuw aan de orde gesteld in de wereldwijde media en in verklaringen afgegeven door deskundigen.

Leden van het ISDN-netwerk werken al jaren aan de bestrijding van kastengerelateerde kinderarbeid, waaronder vormen van kinderprostitutie op basis van kaste, Dalit-kinderen die werken in de landbouw, als handmatig poepruimer, in steengroeves en mijnen, in de kledingindustrie, als tapijtwever en in de bouw. Diepgewortelde discriminatie en stigmatisering zijn belangrijke oorzaken van de extreme armoede en het gebrek aan kansen voor Dalit-gezinnen. Het zoeken naar wegen voor Dalit-kinderen om deel te nemen aan bijvoorbeeld onderwijs wordt daardoor bemoeilijkt. Maar dat het wel kán en ook gebeurt blijkt uit het werk van Sathyarhi's organisatie zelf en het werk van onder meer de MV Foundation.

In het artikel 'Poverty and caste' fueling child labour in South Asia ("'Armoede en kaste' houden kinderarbeid in Zuid-Azië gaande"), naar aanleiding van Satyarthi's Nobelprijs, beweert de kinderarbeiddeskundige Siddharth Kara uit Harvard dat kaste de belangrijkste factor is bij kinderarbeid in India. Hij zegt dat "iedere kindarbeider die ik beschreven heb komt uit een zeer arme familie en behoort tot een lage kaste of minderheidsgemeenschap".

In haar verklaring Stopping the small hands of slavery ("Stop de kleine slavenhandjes") wijst de directeur Zuid-Azië van Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, er ook op dat kastendiscriminatie deels de schuld van kinderarbeid in India is, omdat discriminatie veel Dalit-kinderen doen afhaken in het onderwijs.

Satyarthi zelf onthult dat hij, doordat hij als kind en tiener getuige was van kastendiscriminatie in India, aangespoord werd om te gaan vechten voor de rechten van degenen die zijn misbruikt worden en gemarginaliseerd. In een artikel in The New York Times vertelt hij hoe hij als kind meemaakte dat een Dalit-kind niet naar school ging en verteld werd dat zijn kaste bepaalde dat hij zou gaan werken als schoenmaker.

Satyarthi vertelt ook dat hij, als tiener, een maaltijd organiseerde gekookt door Dalits, voor leden van hogere kasten. Hij werd woedend toen de hogere kasten het diner boycotten en vervolgens Satyarthi's familie meden. Het was dit incident dat hem zijn toenmalige hoge-kaste-achternaam deed veranderen in zijn huidige, Satyarthi, wat "zoeker van de waarheid" betekent.

In zijn werk tegen kinderarbeid bleef Satyarthi steeds vechten voor de rechten van Dalit-kinderen, net als zoveel activisten en organisaties in Zuid-Azië die onder meer werken aan het verband tussen kastendiscriminatie en kinderarbeid. Maar er moet een gezamenlijke en gecoördineerde inzet komen van alle actoren - internationaal, nationaal, vanuit de overheid, multilateraal, met het bedrijfsleven, met het maatschappelijk middenveld - om kastengerelateerde én alle andere kinderarbeid in India en elders uit te bannen.


Meer informatie:

laatste wijziging: