terug
(IDSN, 25-9-2014)

Premier en president India vragen natie einde te maken aan kastensysteem


In twee afzonderlijke toespraken hebben de Indiase premier, Narendra Modi, en de Indiase president, Shri Pranab Mukherjee, de dringende noodzaak benadrukt om een einde te maken aan het kastensysteem en het geweld tussen religieuze groepen die het land splijten en de ontwikkeling van India in de weg staan.


Premier Modi (foto: PTI)


In zijn opvallende toespraak ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag zei de premier:

"Broeders en zusters, om een of andere reden hebben we al jarenlang last van spanningen tussen religieuze gemeenschappen ('communalism'). Dit leidde tot de splitsing van het land. Zelfs na de onafhankelijkheid zijn we geconfronteerd met het gif van het kastenstelsel en het communalisme. Hoe lang zullen deze kwalen ons blijven achtervolgen? Wie schiet er iets mee op? We hebben genoeg gevechten gehad, velen zijn gedood. Vrienden, kijk achterom en u zult zien dat niemand er baat bij heeft gehad. Het heeft geen nut gehad en alleen een smet geworpen op Mother India. Daarom zeg ik tegen alle mensen: of het nu het gif is van het kastensysteem, communalisme, regionalisme, of discriminatie op sociale of economische gronden, dit zijn allemaal obstakels op onze weg vooruit. Laten een besluit nemen met ons hart, laten we tien jaar lang al deze activiteiten opschorten, laten we opmarcheren naar een samenleving die vrij zal zijn van al die spanningen. En je zult zien hoeveel kracht we krijgen van vrede, eenheid, welwillendheid en broederschap. Laten we het proberen."

Met soortgelijke woorden herhaalde de president van India deze gevoelens in zijn Ambedkar-herdenkingstoespraak op 4 september, waarin hij zei:

"Het is een realiteit dat, ondanks dat we veel verworven hebben waar we terecht trots op mogen zijn, onze democratie nog steeds met veel uitdagingen geconfronteerd wordt. Een groot aantal Indiërs leeft nog steeds in armoede, ontbering en gebrek. Ook het kastensysteem blijft helaas een fenomeen dat we nog moeten uitroeien uit ons land en onze samenleving... We moeten ervoor zorgen dat noch onaanraakbaarheid noch enige andere vorm van belemmering op basis van kaste, geloof, religie of geslacht nog ergens in dit land wordt gepraktiseerd Alleen door deze inspanningen kunnen we onze rechtmatige plaats kunnen innemen in de toonaangevende gelederen van de wereldgemeenschap."

Hoewel activisten voor Dalit-rechten uitingen van betrokkenheid om kastendiscriminatie en kastengeweld te beëindigen verwelkomen, zijn er vragen gerezen over waarom Modi een oproep op het land doet voor een verbod van slechts tien jaar lang op het kastensysteem - niet voor een permanent verbod. Ook moet worden afgewacht welke regeringsinitiatieven worden gelanceerd om dergelijke ontwikkelingen te ondersteunen. Radicale uitspraken over het uitbannen van kastendiscriminatie zijn al eerder gedaan door Indiase staatshoofden, terwijl de uitvoering van deze plannen ernstig ontbreekt in de praktijk, ook in Gujarat terwijl Modi daar aan het roer stond.


laatste wijziging: