terug
(Hindustan Times, 21-7-2014)

'Toename seksueel geweld tegen Dalits in Haryana'


Er is sterke stijging van het aantal gevallen van seksueel geweld tegen Dalit-meisjes in Haryana, aldus een rapport op maandag vrijgegeven in Chandigarh.


Het rapport werd opgesteld door Women Against Sexual Violence and State Repression (WSS, Vrouwen Tegen Seksueel Geweld en Overheidsrepressie), enkele overlevenden en nabestaanden van overlevenden. Het verslag gaat over de wreedheden begaan tegen eenvoudige en onschuldige meisjes in het kader van kastenpolitiek. Het gaat over hun ervaringen en doet ook suggesties aan de hand om hen in staat te stellen een waardig en zinvol leven te leiden.

De studie toont aan dat er een exponentiële toename van seksueel geweld tegen Dalit-meisjes is van 33 tot 150 gevallen per jaar in de periode 2001 tot 2011, en een plotselinge daling van 150 gevallen tot slechts 15 in 2012. Dit is een zeer verontrustend feit, met als verklaring dat de overheidsmechanismes die waren opgezet voor de bescherming van de vrouwen nu tegen hen worden gebruikt en overuren draaien om verdachten met politieke banden te beschermen.

De groep zegt dat de politie probeert om dergelijke gevallen als triviale zaken van tafel te schuiven, en soms zelfs weigeren een proces-verbaal op te maken. Kastengerelateerd geweld kent echter goed beschouwd een duidelijk patroon. En de wetgevende macht, rechterlijke macht en politie hebben de neiging om op de verkeerde manier naar rechtvaardigheid te kijken.
Slechts in 2-3% van de gemelde gevallen wordt op enigerlei wijze recht gedaan, maar hierbij zijn de niet gerapporteerde gevallen niet meegenomen. De uitgevoerde onderzoeken zijn gebrekkig en mensen die sympathiseren met het lot van deze arme jonge vrouwen worden bedreigd, aldus het rapport.

Mary John, een feministisch onderzoeker, zegt dat de staat verantwoordelijk is voor het verwaarlozen van het lot van deze Dalit-vrouwen en niet de adequate zorg op zich neemt voor hen voor en na het incident. Ze zei dat de Jats [hogere kaste] dit doen om hun dominantie te laten gelden over de lagere kasten.

De in Delhi gevestigde advocaat Rajat Kalsan sprak over zijn ervaring met het omgaan met deze zaken, over hoe hij zelf doelwit was en over de verschillende tegenstrijdigheden waar de overheid mee komt om de verdachten te beschermen. Zoals bijvoorbeeld het geval in het dorp Dabra in 2012, waar acht Jat-jongens een 15-jarig meisje verkrachtten en ook een video maakten om haar te chanteren. Deze video is later gelekt, de vader zag de video en pleegde zelfmoord. Slechts vier van de acht beschuldigden werden vervolgd, de rest bleef ongestraft.


Download het rapport hier: http://www.indianet.nl/pdf/Speak.pdf.



laatste wijziging: