terug
(IDSN, 3-7-2014)

VN-Commissie uit ernstige bezorgdheid over Dalit-vrouwen en het niet uitvoeren van wetten


In de VN-Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) werd, tijdens de beoordeling van India op 2 juli 2014, door diverse deskundigen van de Commissie de problematiek van de Dalit-vrouwen en -meisjes onder de aandacht gebracht; de Commissie constateerde dat Dalit-vrouwen en het gebrek aan implementatie van wetten zaken van ernstige zorg zijn.

Grote kloof tussen wet en praktijk
De Indiase delegatie reageerde op de bezorgdheid van de Commissie van deskundigen door een opsomming te geven van de grondwettelijke bepalingen, wetgeving en speciale wetgeving die van kracht is voor de aanpak van discriminatie en geweld tegen vrouwen, waaronder ook Dalit-vrouwen.
De Commissie antwoordde dat zij op de hoogte is van de wetgeving maar dat deze wetten niet worden uitgevoerd. Zij spoort India aan de gebrekkige uitvoering van de uitgevaardigde wetten aan te pakken.
De delegatie uit India erkende zelf ook dat er een kloof bestaat tussen de wettelijke bepalingen en de uitvoering daarvan in de praktijk, en zei dat de omvang van het land en zijn bevolking en hun diversiteit een bijzondere uitdaging vormt voor de uitvoering van de wetten.

De delegatie merkte ook op dat belangrijke stappen werden gezet om de toegang tot de rechtsgang te waarborgen, waaronder een gezamenlijk project van het Ministerie van Justitie en UNDP gericht op het verbeteren van de toegang tot recht voor gemarginaliseerde en arme mensen, vrouwen, kasten en minderheden.

Gedwongen tempelprostitutie en hoge moedersterfte Dalit-vrouwen
De Commissie besteedde ook aandacht voor Dalit-vrouwen en kastendiscriminatie onder een scala van CEDAW artikelen met opmerkingen over onvoldoende vertegenwoordiging in de regering, met meldingen van hoge uitval van Dalit-meisjes in het onderwijs, de praktijk van gedwongen arbeid, handmatig poepruimen en de Devadasi-traditie van op kaste gebaseerde tempelprostitutie. Zij noemden ook de nadelige situatie van Dalit-vrouwen met betrekking tot de gezondheid, met de hoge moedersterfte van Dalit-vrouwen als voorbeeld. De reactie van de Indiase delegatie op deze vragen en opmerkingen was vooral in de vorm van opsommingen van de wettelijke bepalingen.

Voorafgaand aan de beoordeling werd een gezamenlijke inbreng door AIDMAM, Navsarjan Trust en IDSN over de meervoudige discriminatie van Dalit-vrouwen ingediend. Ook diverse andere ngo's verwezen naar kaste in vergelijkbare rapporten. Ook Human Rights Watch en Amnesty International publiceerden rapporten met een aantal diverse verwijzingen naar kastendiscriminatie en de situatie van de Dalits.
Op de eerste dag van de sessie sprak de Commissie met vertegenwoordigers van NGO's en de Nationale Mensenrechtencommissie van India om informatie in te winnen over de situatie van vrouwen in de deelstaten waarvan de verslagen zullen worden behandeld.

Anti-wreedheden wet slecht uitgevoerd
Dalit-vrouwenleiders Asha Kowtal, secretaris-generaal van AIDMAM, en Ruth Manorama, voorzitter van de Nationale Alliantie van Vrouwen, namen deel aan de beoordeling. Mevr. Kowtal refereerde aan een aantal opmerkingen van de Indiase Nationale Mensenrechtencommissie tijdens een bijeenkomst daags voor de beoordeling. Zij verwees naar de volgende opmerking van rechter KG Balakrishnan:
"Er is geen gebrek aan bewijs dat Dalit-vrouwen die als vertegenwoordiger gekozen zijn worden geconfronteerd met ernstige belemmeringen als zij de rol van leiders in het bestuur op zich nemen”, en
"De Scheduled Castes/Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act wordt niet doeltreffend uitgevoerd wordt toegepast. Daders bij in ernstige overtredingen zoals verkrachting en moord worden niet gestraft. Kastenmisstanden, strippen en paraderen van Dalit-vrouwen in India komt vaak voor."

Naar verwachting zullen de afsluitende opmerkingen en aanbevelingen van de CEDAW-Commissie de vele zorgen weerspiegelen die tijdens de beoordeling op kastendiscriminatie en kastengeweld tegen vrouwen geuit zijn, evenals het gebrek aan uitvoering van de wetten bedoeld om Dalit-vrouwen te beschermen.Meer informatie:
laatste wijziging: