terug
(TheDailyBeast.com, 9-6-2014)

Vreemde Vruchten

India's kastencultuur is een cultuur van verkrachting


door: Thenmozhi Soundararajan

Een Dalit-vrouw legt uit hoe het kastensysteem een dodelijk systeem is waarin, volgens India's National Crime Records Bureau, iedere dag vier Dalit-vrouwen worden verkracht, twee Dalits vermoord worden, en twee Dalit-huizen in brand worden gestoken.


De afgelopen week rouwde de wereld samen met een stad genaamd Baduan, in Uttar Pradesh, India. Daar werden de verkrachte lichamen van twee jonge meisjes gevonden, hangend in een mangoboom, terwijl achter hen hun grimmige families weigerden te vertrekken totdat gerechtigheid werd gedaan. En nadat de nieuwsmolen met verklaringen van internationale NGO's, VN-functionarissen en pundits kwam kon niet ontkend worden dat de rottende geur van India's vreemde vruchten zeer zichtbaar op het wereldtoneel was gekomen.

Ik ben een Dalit-vrouw, en ik ben hier om u te vertellen dat deze vreemde vrucht een naam heeft, en dat haar naam kaste is. Zoals er geen manier is om seksueel geweld in de geschiedenis van de Verenigde Staten te begrijpen zonder racisme te begrijpen, zo is er geen manier om de frequentie en straffeloosheid van geweld tegen vrouwen in India op dit moment te begrijpen zonder het fenomeen kaste te begrijpen.

Dit systeem determineert de mens bij de geboorte, waarbij de kaste van uw familie uw hele leven bepaalt: uw baan, uw mate van geestelijke reinheid en uw sociale status. Degenen aan de onderkant worden gebrandmerkt met 'onaanraakbaar', onaanraakbaar omdat we anderen geestelijk verontreinigen en aldus veroordeeld zijn tot een leven van uitbuiting.
Wij zijn met 200 miljoen mensen die strijden tegen dit onrechtvaardige systeem. We zijn geen kleine marginale groep, we zijn een kritische massa. Wij verwerpen dit gruwelijke systeem en noemen onszelf "Dalit". Dalit betekent gebroken door onderdrukking, maar desondanks strijdvaardig.

Marginaal bestaan
Sinds de onafhankelijkheid was er een voorkeursbeleid in India dat heeft geleid tot een eerste generatie van Dalit-artsen, -wetenschappers, -juristen en -ambtenaren. Toch is de overgrote meerderheid van Dalits nog steeds veroordeeld tot de marge van het bestaan. We leven in een kastenapartheid met gescheiden dorpen, gebedshuizen en zelfs scholen. Het is een dodelijk systeem waarin volgens India's National Crime Records Bureau, vier Dalit-vrouwen worden verkracht, twee Dalits worden vermoord en twee Dalit-huizen in brand worden gestoken, elke dag.

Baduan heeft de wereld gewekt met deze realiteit. India's kastencultuur is een cultuur van verkrachting. Seksueel geweld op basis van kaste is bedoeld om onze gemeenschappen te doen zwijgen. Elke poging om gelijkheid te bereiken - naar school gaan, een baan krijgen of stemmen - brengt een risico op represailles met zich mee. Het gaat er bij seksueel kastengeweld om het creëren van een klimaat van terreur, zodat het Dalits zal afschrikken dit systeem uit te dagen. Dit vergeldingsgeweld echter heeft nu al een record aantal gevallen bereikt volgens een recente studie van de National Campaign on Dalit Human Rights waaruit blijkt dat meer dan 67% van de Dalit-vrouwen een of andere vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt.

Straffeloosheid
Deze cultuur van verkrachting is ook een cultuur van straffeloosheid, waarin de daders van hogere kasten bij deze misdaden in India worden beschermd op alle niveaus van het rechtssysteem. Speciale VN-Rapporteur mevrouw Rashida Manjoo merkt in haar recente rapport over de status van vrouwen in India op dat er een "diepgewortelde patriarchale houding van politie, officieren van justitie en gerechterlijke ambtenaren is." En dit in combinatie met de onverkwikkelijke realiteit dat de leden van de politie, rechterlijke macht en ambtenaren vaak samenspannen met de daders om Dalit-vrouwen ervan te weerhouden klachten in te dienen en gerechtigheid te krijgen.

Dat is waarom we allemaal de stilte moeten verbreken over seksueel kastengeweld. We moeten stoppen met praten over deze cultuur van verkrachting in termen van individuele incidenten. Het is meer dan Baduan, Delhi, Bagahana of Mumbai. Het is in feite het India van vandaag. We moeten hier naar kijken als een systemisch, structureel probleem. We moeten kijken naar de aansprakelijkheid van de Indiase staat, van de politie tot de rechter. De schaamte bedoeld die deze daden bij Dalits moet veroorzaken is eigenlijk de schaamte van een land dat weigert om al haar burgers te beschermen. Van de corrupte politieagenten in een plattelandsbuitenpost tot de politici in Delhi beschermt de cultuur van straffeloosheid de daders en wordt onze vrouwen gerechtigheid ontzegd.

Steun ons!
Met een dergelijke mislukking van de rechtsstaat is vechten de enige legitieme reactie die ons rest. Dalit-vrouwen op alle terreinen - activisten, denkers, kunstenaars - leiden historische bewegingen in heel Zuid-Azië om een eind te maken aan kaste en seksueel kastengeweld. Omdat de wereld achter de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika stond, zijn deze bewegingen geslaagd. Zo vragen ook wij de wereld om schouder aan schouder met Dalit-vrouwen en onze families te staan om dit geweld te beëindigen. We vechten niet alleen voor onszelf, we vechten voor allen die hebben geleden onder deze cultuur van verkrachtingen.
Dus vragen we u: steun ons. Want dit is onze laatste waarheid: totdat Dalit-vrouwen vrij zijn is geen enkele vrouw vrij.laatste wijziging: