terug
(IDSN, 18-4-2014)

Baanbrekend rapport over het afdwingen van recht voor Dalits in India


Aan de hand van verhalen van slachtoffers, getuigen, gemeenschapsleden, mensenrechtenactivisten en ambtenaren analyseert het rapport meer dan 400 gevallen van geweld, met 20 diepgaande case studies over wreedheden zoals moord, verkrachting, groepsgeweld en landroof.

Persbericht van Nazdeek en NCDHR:

New Delhi, India - 14 april 2014: Nazdeek, een organisatie voor juridische ondersteuning, die zich inzet voor betere toegang tot het rechtssysteem voor gemarginaliseerde gemeenschappen in India, kondigt, in samenwerking met de National Dalit Movement for Justice (NDMJ), de publicatie aan van het baanbrekende rapport Claiming Justice - A Study of CSO Interventions in Addressing Atrocities Against Dalits and Tribals ("Roep om Rechtvaardigheid Een onderzoek naar interventies door maatschappelijke organisaties bij de aanpak van wreedheden tegen Dalits en tribalen"). Op basis van een uitgebreid onderzoek in vijf deelstaten in Centraal-India beschrijft het rapport interventies door vijf vooraanstaande Dalit- en tribale organisaties bij de ondersteuning van slachtoffers van wreedheden bij de toegang tot het strafrechtelijk systeem. Ramesh Nathan, secretaris-generaal van NDMJ, stelt: "Deze studie is het resultaat van de talloze ervaringen van de Dalit- en Adivasi-groepen die nauw hebben samengewerkt met hun gemeenschap bij de aanpak van wreedheden in de vorm van fysiek geweld en onaanraakbaarheid op grond van discriminatie. Het geeft de nodige kritische ruimte voor rapportage en documentatie en voor analyse en reflectie."

Het rapport analyseert meer dan 400 gruweldaden, met 20 dieptestudies over wreedheden zoals moord, verkrachting, groepsaanvallen en landroof, aan de hand van verhalen van slachtoffers, getuigen, leden van de gemeenschap, mensenrechtenactivisten en ambtenaren. De studie identificeert de beste maatregelen die door maatschappelijke organisaties zijn ondernomen om een positief resultaat te bereiken voor Dalit- en tribale gemeenschappen en geeft aanbevelingen om de interventies van die organisaties te versterken. Jayshree Satpute, een directeur van Nazdeek, stelt: Claiming Justice is het eerste rapport van zijn soort, en documenteert het onvermoeibare, vaak gevaarlijke werk van mensenrechtenverdedigers in de eerste linie bij de ondersteuning van slachtoffers van gruweldaden. Dit varieert van een gefaseerde aanpak van pleitbezorging tot het vormen van netwerken op gemeenschapsniveau en steun aan de slachtoffers bij het indienen van klachten. Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol in de strijd tegen de druk om compromissen [met de daders] te sluiten en gerechtigheid te vragen voor de slachtoffers en hun families."

Om de verantwoording van de overheid te vergroten en toegang tot het rechtssysteem bij geweldsdelicten te vergemakkelijken heeft NDMJ ook een interactief online Atrocity Tracking and Monitoring System (ATM) ("Geweldsopsporings- en toezichtssysteem") opgezet. Dit genereert waarschuwingen via e-mails en creëert berichten voor belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voortoezicht op gevallen van geweld. Het ATM werd gelanceerd door rechter K.G. Balakrishnan, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Mensenrechten in India.


Lees het volledige rapport hier.


Meer informatie:

laatste wijziging: