terug
(IDSN, 19-3-2014)

Europees Parlement, VN en IDSN sporen lidstaten VN-Mensenrechtenraad aan kastendiscriminatie te bestrijden


Het Europees Parlement, de VN en het International Dalit Solidarity Network dringen er bij de lidstaten op aan om kastendiscriminatie aan de orde te stellen tijdens de maart-sessie van de VN-Mensenrechtenraad.


In de resolutie van het Europees Parlement over de EU-prioriteiten voor de 25e zitting van de VN-Mensenrechtenraad heeft het Parlement een specifieke clausule met betrekking tot kastendiscriminatie opgenomen. Daarin staat dat het Parlement:

"discriminatie op basis van kaste veroordeelt, haar grote bezorgdheid uitspreekt over de aanhoudende wijdverbreide mensenrechtenschendingen op basis van kaste en over daden van geweld, waaronder seksueel geweld tegen vrouwen van de betrokken gemeenschappen; verheugd is over het werk van het OHCHR en de speciale VN Speciale Procedures-mandaathouders bij de bestrijding van deze vorm van discriminatie; er bij de EU-lidstaten op aandringt om het ontwerp VN Principes en Richtlijnen voor de effectieve uitbanning van discriminatie op grond van werk te ondersteunen, en de VN Mensenrechtenraad verzoekt om dit raamwerk goed te keuren".

Het is een krachtig verzoek aan de EU-lidstaten om het probleem van kastendiscriminatie prioriteit te geven.

Na de start van de 25e sessie van de Mensenrechtenraad noemden zowel de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, als de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, specifiek kaste als onderdeel van de bestrijding van discriminatie en het daaruit voortvloeiende menselijk lijden.
IDSN bracht voor deze zitting van de VN-Mensenrechtenraad een delegatie van Dalit-leiders bijeen om de unieke uitdagingen van kastendiscriminatie te belichten die bij deze bijeenkomst aandacht verdienen.

In aanloop naar de zitting bracht IDSN aanbevelingen uit voor de lidstaten, zowel met betrekking tot bepaalde punten op de agenda als een algemene aanbeveling voor de lidstaten:

    “IDSN roept alle lidstaten in de Mensenrechtenraad (HRC) op om:
  • een resolutie aan te nemen over discriminatie op basis van werk en afkomst, die de weg vrij maakt voor het ontwerp VN-Beginselen en Richtlijnen voor de effectieve uitbanning van discriminatie op basis van werk en afkomst. De beginselen en richtlijnen zijn het resultaat van een thematische studie van de voormalige VN-subcommissie voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens, en werd in 2009 door de Mensenrechtenraad gepubliceerd (A/HRC/11/CRP.3). Zie: http://www.idsn.org/UNPG.
  • systematisch gebruik te maken van de aanbevelingen over kastendiscriminatie door VN-mensenrechtenorganisaties. Voor een uitgebreid overzicht, zie: http://www.idsn.org/UNcompilation. “
Lees IDSN’s Oproep aan Lidstaten, Speciale Procedures en VN-Instellingen (volledige versie): http://www.idsn.org/UNappeal.


Meer informatie:
laatste wijziging: