terug
(IDSN, 19-12-2013)

Arrestatie van 15 Dalit- en Adivasi-activisten die protesteren tegen gebroken beloftes regering


Dalit- en Adivasi-activisten protesteerden afgelopen dinsdag voor het Indiase parlement, om hun woede kenbaar te maken omdat India's regerende partijen hun belofte niet nakwamen om zowel de belangrijke begrotingswetten ten gunste van Dalits en Adivasi te bespreken, als de wetswijzigingen die wreedheden tegen Dalits en Adivasi moet voorkomen.

Genoeg is genoeg
Demonstranten scandeerden: "Genoeg is genoeg, laat ons niet vallen, we zullen niet langer zwijgen," en hielden toespraken over het belang van de wetsvoorstellen.
"Wij eisen dat de wijzigingen in de wet tegen wreedheden (SC ST PoA Act) onmiddellijk moeten worden aangenomen om ervoor te zorgen dat het recht zegeviert en het vertrouwen van de mensen in de huidige regering wordt hersteld", zegt Ramesh Nathan, voorzitter van de Nationale Coalitie voor Versterking van de SC ST PoA Act.

In verband met de recente campagne om het budgetdeel voor Dalits en Adivasi terug te vorderen, ontmoette een Dalit-delegatie onder leiding van Paul Divakar, voorzitter van de Nationale Coalitie op dit onderwerp, op hoog niveau enkele ministers en partijleiders, waaronder de minister van Sociale Rechtvaardigheid en Empowerment en de vice-voorzitter van de Congrespartij, Shri Rahul Gandhi. Zij beloofden dat de wetsvoorstellen en wetswijzigingen tijdens de parlementaire zitting van vorige week aan de orde zouden komen. Tot ontzetting van de demonstranten hielden zij zich niet aan deze beloften.

Ontwikkelingskloof
Dalit-activisten hebben genoeg van gebroken beloftes in plaats van cruciale wetsveranderingen die nodig zijn om de status van Dalits en Adivasi in India te verbeteren. Dalit- en Adivasi-vrouwen blijven er op wijzen dat de bestaande wetgeving de brede ontwikkelingskloof niet zal overbruggen, tenzij daarin speciale financiële toezeggingen, strenge controlemechanismen en adequate vertegenwoordiging in de planning en uitvoering van de regelingen worden opgenomen met meer oog voor de positie van vrouwen.
Paul Divakar: "We moeten de moedwillige verwaarlozing door de huidige regering aanvechten tijdens de uitvoering van begrotingstoezeggingen (SCP TSP wetgeving). We zouden graag zien dat de overheid haar beloften aan de gemeenschap uitvoert. Wij eisen dat de SCP & TSP wet wordt aangenomen, en we zullen met hand en tand vechten voor onze economische rechtvaardigheid en niet zwijgen."

Arrestatie activisten
Beena Pallical van de Nationale Coalitie voor SCP TSP Wetgeving merkt tevens op dat Dalits en Adivasi weigeren om te worden gebruikt als stemvee bij de komende Indiase verkiezingen en hun stem niet zullen geven aan partijen die niet hun beloften en toezeggingen nakomen bij belangrijke Dalit- en Adivasi-problemen.
Vijftien activisten werden gearresteerd terwijl ze vreedzaam protesteerden aan de voorkant van het parlement en werden de rest van de dag in hechtenis gehouden alvorens te worden vrijgelaten.
De actievoerders roepen iedereen die zich de rechtvaardigheid voor Dalits en Adivasi in India aantrekt om een brief aan de minister-president en Shri Rahul Gandhi te faxen, met de eis om onmiddellijk het Special Component Plan and Tribal Sub Plan en Legislation & Amendments in de SC ST Prevention of Atrocities Act aan te nemen.


Meer informatie:


laatste wijziging: