terug
(IDSN, 22-10-2013)

Global Slavery Index: Kaste een belangrijke factor


Vier van de vijf landen die volgens de nieuwe Global Slavery Index 2013 in de top 5 staan van landen met veel slavernij hebben een kastensysteem. India alleen al telt de helft - circa 14 miljoen - van de mensen op aarde die beschouwd worden als 'moderne slaven'.


Dalit-vrouw in Umerkot, Sindh, Pakistan (foto: Jakob Carlsen)
De baanbrekende Index, net vrijgegeven door de Walk Free Foundation, noemt kasten- en tribale systemen als belangrijkste factoren voor het bestaan van moderne slavernij in India, waarbij Dalits en Adivasi als het meest kwetsbaar genoemd worden. De Index meldt ook op kaste gebaseerde slavernij in Pakistan, Nepal en Mauritanië.

De Index beroept zich er op de meest gezaghebbende gegevens te bevatten over vormen van slavernij wereldwijd, op basis van 10 jaar onderzoek naar slavernij. Ze rangschikt 162 landen op basis van het aantal mensen in slavernij, het risico van slavernij en de inzet waarmee de overheid het probleem aanpakt. De auteurs vonden dat in veel landen met de ernstigste vormen van slavernij het voornaamste probleem is dat deze "cultureel geaccepteerd" is, zoals slavernij op grond van kaste.

Tolereren discriminatie kan tot slavernij leiden
Anti-Slavery International heeft herhaaldelijk melding gemaakt van op kaste gebaseerde slavernij in Zuid-Azië en landen als Mauritanië (nummer 1 volgens de Index). In een commentaar op de bevindingen van de Index zegt Aidan McQuade, directeur van Anti-Slavery International:
"Slavernij ontstaat waar individuele kwetsbaarheid, sociale uitsluiting en het falen van de rechtsstaat samenkomen. Het mag dus geen verrassing zijn dat de landen die systemische en discriminatie door overheidsinstellingen van hun burgers op gronden als kaste tolereren, ook die landen zijn met de meeste slavernij onder hun burgers. Slavernij is een van de wreedste uitingen van kastendiscriminatie."

De Index biedt ook een landspecifieke analyse van oorzaken en vóórkomen van slavernij in de meest en minst getroffen landen.

De auteurs benadrukken dat in India op kaste gebaseerde slavernij een groot probleem is, dat "armoede en India's kastenstelsel belangrijke factoren zijn die bijdragen aan de moderne slavernij. Indiërs die het meest kwetsbaar zijn voor moderne slavernij zijn de 'lagere' kasten (Dalits) en de inheemse gemeenschappen (Adivasi), en dan vooral de vrouwen en kinderen."

Geen toegang tot basisrechten
Van Nepal zegt de Index dat "leden van de lagere kasten en inheemse etnische groepen bijzonder kwetsbaar zijn voor dwangarbeid bij de productie van baksteen en grind, in de landbouw, voor huishoudelijke slavernij, voor bedelen op straat, voor gedwongen (kind-)huwelijken en voor seksuele uitbuiting."

Bovendien noemt de Index kastendiscriminatie als een belangrijke belemmering voor bevrijding uit slavernij omdat "leden van de lagere sociale kasten, met name vrouwen en kinderen, vaak toegang wordt ontzegd tot de fundamentele rechten en infrastructuur die voor hen het risico op slavernij kunnen verkleinen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en toegang tot recht."

In het geval van Pakistan vond het onderzoek dat Scheduled Castes (lagere kasten) bijzonder kwetsbaar zijn voor slavernij, en met name de baksteenindustrie kent er "relatief veel dwangarbeiders, waaronder niet alleen kwetsbare kinderen, maar ook de traditionele 'lage kaste' voor families werkende arbeiders."


Meer informatie:


laatste wijziging: