terug
(IDSN, 3-7-2013)

Al-Akhdam in Jemen bruut onderdrukt


In een gezamenlijke bijdrage aan het UPR-mechanisme (‘mensenrechtenexamen voor landen’) van de VN brengen de All Youth Network in Jemen en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) een alternatief rapport uit over de hachelijke mensenrechtensituatie van het Al-Akhdam volk en dringen er bij de regering van Jemen op aan om iets aan die situatie te doen.


Al-Akhdam kinderen lopen kans op seksueel, fysiek en psychologisch misbruik door dominante leden van de Jemenitische samenleving. Ze leven in armoede en hebben bijna geen toegang tot onderwijs. Foto: All Youth Network
Ze kunnen geen land bezitten. Ze zijn het slachtoffer van geweld, mishandeling, intimidatie en uitbuiting. Ze zijn vaak zeer arm en worden gedwongen om het meest onterende en vuile werk te doen. De Al Akhdam hebben bijna geen toegang tot onderwijs. Hun kinderen lopen voortdurend het risico om seksueel, fysiek en psychologisch misbruikt te worden door dominante leden uit de samenleving. Ze worden over het algemeen veracht, beschouwd als onmenselijk en behandeld als kastelozen.

‘Onaanraakbaren’ in Jemen
De bovenstaande beschrijving komt maar al te bekend voor degenen die zich bewust zijn van het lot van de zogenaamde 'onaanraakbaren' in landen met een kastensysteem zoals India, Nepal, Bangladesh en Pakistan. In dit geval slaat het echter op de situatie van het onderdrukte Al-Akhdam volk in Jemen, een groep die ernstige vormen van discriminatie, uitsluiting en geweld ondervindt die lijkt op die waarmee de Dalit-bevolking in Zuid-Azië wordt geconfronteerd.

Volgens onofficiële bronnen zijn er tussen de 500.000 en 3,5 miljoen Al-Akhdam in Jemen. Eeuwenlang werden ze uitgesloten van de reguliere samenleving, en ze zijn nog steeds blootgesteld aan ernstige vormen van op hun afkomst gebaseerde discriminatie. Omdat het de regering heeft gefaald om wetgeving aan te nemen die wandaden tegen hen strafbaar maakt, zijn praktijken van vervolging, discriminatie en uitsluiting nog steeds straffeloos.

De mensenrechtensituatie van de Al-Akhdam is het onderwerp van een alternatief NGO-rapport voor het Universal Periodic Review (UPR) van de VN van Jemen, gepland voor januari 2014. In deze gezamenlijke bijdrage van IDSN en de Jemenitische organisatie All Youth Network for Society Development, voorbereid met de hulp van onafhankelijk onderzoeker dr. Huda Seif, wordt er bij de regering van Jemen op aangedrongen om de ernstige mensenrechtensituatie van de Al-Akhdam aan te pakken.

Bescherming noodzakelijk
Dergelijke stappen zouden onder meer zijn: het aannemen van antidiscriminatiewetten die specifiek discriminatie van de Al-Akhdam strafbaar stellen, maatregelen die de toegang van de Al Akhdam tot de rechter waarborgen, een nationaal actieplan voor de uitbanning van discriminatie van de Al-Akhdam, erkenning van hun recht op behoorlijke huisvesting, fysieke bescherming tegen geweld en gratis basisonderwijs voor Al-Akhdam kinderen.

Dit wordt de tweede keer dat VN-lidstaten de mensenrechtensituatie in Jemen onder de loep nemen via het UPR-mechanisme. Bij de eerste keer in 2009 werd er niet verwezen naar de mensenrechtenschendingen waarmee de Al-Akhdam worden geconfronteerd worden, ondanks de zorgen die werden geuit door VN verdragsorganisaties – waaronder het Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie en het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten.

De regering van Jemen heeft tot op heden niet gereageerd op de opmerkingen en aanbevelingen van de VN Verdragsorganisaties met betrekking tot de verbetering van de situatie van de Al-Akhdam. De auteurs van het alternatieve UPR-rapport verwachten VN-lidstaten Jemen op te roepen om definitief het lot van deze ernstig onderdrukte minderheid aan te pakken.


Meer informatie:


laatste wijziging: