terug
(IDSN, 28-6-2013)

Staalproject India bedreigt duizenden Dalits


Mensenrechtenorganisaties hebben de Indiase regering aangespoord om mensenrechtenschendingen bij haar project met de Zuid-Koreaanse staalgigant POSCO te beëindigen en om te stoppen met illegale landonteigeningen die duizenden Dalits en andere kwetsbare gemeenschappen dwingen om te verhuizen.

Een enorm industrieel project in de Indiase deelstaat Orissa dreigt een levendige, duurzame lokale economie en het levensonderhoud van maar liefst 22.000 mensen, waaronder duizenden Dalits, te vernietigen.

Een nieuw rapport vraagt om de opschorting van het US $12 miljard kostende POSCO-India project en om een eind te maken aan de daaruit voortvloeiende mensenrechtenschendingen "voordat ze nog rampzaliger worden". De auteurs van het rapport beschuldigen de Indiase regering van het schenden van Indiase en internationale wetgeving door te proberen om met geweld gemeenschappen te verdrijven, om plaats te maken voor een staalfabriek en een haven in het district Jagatsinghpur.

‘Menselijke tragedie’
"Mocht het project doorgaan, dan zullen hele dorpen worden gedecimeerd, middelen van bestaan worden vernietigd, en gezinnen zullen dakloos worden gemaakt, allemaal in de naam van ‘ontwikkeling’", aldus Miloon Kothari, voormalig Speciaal VN-Rapporteur voor het recht op geschikte huisvesting en uitvoerend directeur van het Huisvesting- en Landrechten-Netwerk. "Gedwongen uitzettingen zijn ernstige bedreigingen van de mensenrechten. Het gevolg voor de betrokkenen kan vaak worden getypeerd als een menselijke tragedie."

Het rapport - The Price of Steel: Human Rights and Forced Evictions in the POSCO-India Project (“De prijs van Staal: Mensenrechten en gedwongen uitzettingen in het POSCO-India Project”) - werd geproduceerd door de International Human Rights Clinic (IHRC) van de New York University School of Law en door het International Network for Economic, Social and Cultural Right (ESCR-Net) op basis van een jaar durend onderzoek.

Het rapport merkt op dat "gedwongen uitzettingen over het algemeen de armste, sociaal en economisch meest kwetsbare en gemarginaliseerde sectoren van de samenleving treffen, waaronder in dit geval inheemse volkeren, bosbewoners en Dalits." Het is waarschijnlijk, aldus het rapport, dat de uitsluiting van veel landloze arbeiders "met name Dalits zal treffen, die onevenredig vaak landloos zijn."

“Dit is ons enige land”
Een bejaarde Dalit-vrouw die geïnterviewd werd voor het rapport benadrukte dat "dit ons enige land is, ook al hebben we geen landrechten. Als u ons dit wordt afgenomen dan zullen we sterven. U moet de overheid zeggen om ons land niet af te pakken. U probeert ons bang te maken met kogels en geweren. We hebben al een heleboel kogels moeten trotseren, net zoals bij Balitutha Bridge. Ik werd geraakt en de mensen moesten me meenemen. Toen de politie het vuur opende konden we niet ontsnappen. We moesten in het water springen en zelfs toen bleven ze vuren."

Van de naar schatting 22.000 mensen getroffen door het project is een derde Dalit. Het rapport benadrukt dat Dalits 'speciale bescherming wordt geboden onder Indiase en internationale wetgeving als gevolg van hun historische en voortdurende vervolging en marginalisering als zogenaamde onaanraakbaren. India moet bijzondere en concrete maatregelen nemen om adequate ontwikkeling en bescherming van de Dalits te waarborgen, een verplichting waaraan ze zich nog niet aan gehouden heeft."

Blokkade project
Sinds het POSCO-India project is gestart in 2005, is de plaatselijke bevolking erin geslaagd om het project te blokkeren en weerstand te bieden tegen gedwongen uitzettingen door langdurige vreedzame oppositie. De autoriteiten hebben tegenstanders van het project met geweld en willekeurige arrestaties en opsluiting aangepakt.

Professor Smita Narula, co-auteur van het rapport en de faculteitsdirecteur van het IHRC, zei dat de gemeenschappen die door het project getroffen zijn “wonen onder een bezetting en ernstige schendingen van hun fundamentele mensenrechten ondergaan. India moet nu handelen om deze misstanden te beëindigen en de rechten van haar volk voorrang moet geven boven de behoeften van een bedrijf."


Meer informatie:


laatste wijziging: