terug
(IDSN, 5-6-2013)

Pillay belooft steun aan Dalit-vrouwen


De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft haar inzet om een eind aan kastendiscriminatie te maken herhaald. In een verklaring tijdens een VN-bijeenkomst over Dalit-vrouwen riep ze tevens de lidstaten van de VN op om het probleem aan te pakken.


VN Hoge Commissaris Navi Pillay
De strijd voor de mensenrechten van miljoenen Dalit-vrouwen kreeg gisteren een impuls toen de VN Hoge Commissaris Navi Pillay toezegde de inspanningen om kastendiscriminatie en 'onaanraakbaarheid' - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende discriminatie van Dalit-vrouwen - te beëindigen, vanuit haar organisatie te blijven steunen.

"Er zou in onze tijd geen ruimte moeten zijn voor de mensonterende praktijken van kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid, verder versterkt door de dubbele discriminatie op grond van kaste én geslacht," zei mevrouw Pillay in een schriftelijke verklaring voorgelezen tijdens een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

De Hoge Commissaris, die eerder krachtige uitspraken heeft gedaan over kastendiscriminatie, herhaalde "zich ten volle willen inzetten voor de uitroeiing van kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid en de daarmee gepaard gaande diepgewortelde uitsluiting, uitbuiting en marginalisering van Dalit-vrouwen en andere getroffen groepen."

"Ik doe ook een beroep op de lidstaten om de uitdaging aan te gaan van het serieus aanpakken van discriminatie op basis van kaste en van de hieruit voortvloeiende schendingen van de mensenrechten, en alle relevante instellingen voor dit doel in te zetten," voegde ze eraan toe.

Mevrouw Pillay verklaarde dat wetgeving die deze praktijk strafbaar maakt "een eerste belangrijke stap is nodig om kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid te bestrijden". Zij haalde wetten in Nepal en India en de recente wetgevende stappen in Bangladesh aan als voorbeelden en merkte op dat haar organisatie graag bereid is dergelijke initiatieven te ondersteunen.

‘Gerechtigheid’
"Onze voortdurende betrokkenheid op dit gebied wordt aangemoedigd door de nieuwe richtlijn van de Secretaris-Generaal voor Rassendiscriminatie en Minderheden, die benadrukt dat VN-actie en -beleid erop gericht moeten zijn dat personen die slachtoffer zijn van discriminatie op basis van afkomst, in het bijzonder kastendiscriminatie en aanverwante praktijken, ... speciale aandacht moeten krijgen."

De Hoge Commissaris waarschuwde dat wetgeving slechts een uitgangspunt is dat moet worden opgevolgd door een effectieve uitvoering zodat Dalit-vrouwen en andere door kastendiscriminatie getroffen groepen toegang krijgen tot "diensten, rechtsmiddelen, vergoedingen en gerechtigheid". Een dergelijke uitvoering vereist een aantal maatregelen, waaronder ondersteunend beleid, het identificeren van de belangrijkste acties en prioriteiten en de toewijzing van begrotingsmiddelen.

"Centraal bij dit proces zou het bewustzijn van de specifieke mensenrechtenschendingen moeten staan, die ontstaan door de combinatie van discriminatie op grond van geslacht en kaste, en de middelen om deze schendingen recht te zetten," aldus mevrouw Pillay.

De bijeenkomst over Dalit-vrouwen werd georganiseerd door vier internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder ISDN, en mede gesponsord door vijf VN-lidstaten. Dalit-vrouwenleiders uit Zuid-Azië spraken ook op de bijeenkomst.


Meer informatie:


laatste wijziging: