terug
(IDSN, 24-5-2013)

VN-deskundigen spreken zich uit over kastenkwestie


Zeven VN-mensenrechtenexperts – de zogenoemde Special Procedures Mandate Holders* – zijn met een krachtige mediaverklaring gekomen, gericht op het geweld tegen en de discriminatie van ‘s werelds 'onaanraakbaren', met name de Dalits in Zuid-Azië.


Dalit-vrouwen demonstreren - gesteund door de locale organisatie Lok Samiti - tegen werkloosheid
Een groep VN-mensenrechtendeskundigen heeft een dringend verzoek gedaan aan regeringen om de honderden miljoenen mensen over de hele wereld die lijden onder kastendiscriminatie meer bescherming te bieden.

In een krachtige boodschap aan de VN-lidstaten – waaronder ook die met een kastensysteem – waarschuwden ze dat "kastendiscriminatie wijdverbreid en diepgeworteld blijft, de slachtoffers worden geconfronteerd met structurele discriminatie, marginalisering en systematische buitensluiting, en de mate van straffeloosheid zeer hoog is."

"Deze vorm van discriminatie heeft grove en omvangrijke schendingen van de mensenrechten tot gevolg, waaronder brute vormen van geweld," aldus de deskundigen. "Vooral Dalit-vrouwen en -meisjes zijn kwetsbaar en worden blootgesteld aan meervoudige vormen van discriminatie en geweld - waaronder seksueel geweld - vanwege hun geslacht en kaste. Kinderen lopen door kastendiscriminatie meer risico om slachtoffer te worden van kinderhandel en seksuele uitbuiting."

Niemand is onaanraakbaar
De verklaring van de groep van Speciale VN-Rapporteurs en onafhankelijke deskundigen werd gepubliceerd op de tweede verjaardag van Nepals 'onaanraakbaarheidswet', een mijlpaal op het gebied van wetgeving dat andere landen met een kastensysteem kan inspireren om wetten tegen kastendiscriminatie aan te nemen. De VN-experts drongen er bij de regeringen in de wereld op aan om het ontwerp ‘VN Principes en Richtlijnen voor de uitbanning van kastendiscriminatie’ - een alomvattend juridisch kader om deze ernstige mensenrechtenkwestie aan te pakken – te onderschrijven en in de praktijk te brengen.

Zij uitten echter ook hun bezorgdheid over een ernstig gebrek aan naleving van de wetten in landen waar wetgeving wel bestaat en riepen op tot "politiek leiderschap, gerichte acties en voldoende middelen" om de "discriminatie en uitsluiting die Dalits en vergelijkbare getroffen gemeenschappen in de wereld ondervinden" op te lossen.

In reactie op de ontwikkelingsagenda na 2015 die nu wordt ontwikkelt, benadrukten de VN-deskundigen dat kastendiscriminatie "moet worden aangepakt als een belangrijke structurele factor die ten grondslag ligt aan armoede". Zij spreken de hoop uit dat deze agenda "specifieke plannen voor de verbetering van de situatie van Dalits en bijzonder getroffen groepen" zou omvatten.

Tot slot beloofden ze "bijzondere aandacht te besteden aan de bijzonder kwetsbare situatie van mensen die getroffen zijn door kastendiscriminatie" met als doel ze ten volle te laten profiteren van hun mensenrechten. De VN-deskundigen concludeerden dat "niemand mag worden gestigmatiseerd: niemand mag als 'onaanraakbaar' worden bestempeld".

* De ‘speciale procedures’ van de Mensenrechtenraad zijn onafhankelijke mensenrechtenexperts met het mandaat om te rapporteren en te adviseren over mensenrechten vanuit een thematische of landeninvalshoek. Per 1 april 2013 zijn er 36 thematische en 13 landenmandaten.


Meer informatie: Meer informatie:


laatste wijziging: