terug
(IDSN, 22-5-2013)

Oproep tot speciale aandacht VN voor Dalit-vrouwen


IDSN heeft VN-lidstaten opgeroepen om - bij de komende jaarlijkse resolutie van de Mensenrechtenraad over geweld tegen vrouwen - Dalit-vrouwen te beschouwen als een bijzonder kwetsbare groep.


Dalit-vrouwen in India (foto: Jakob Carlsen)
Dalit-vrouwen worden vaak blootgesteld aan meerdere vormen van discriminatie en geweld als gevolg van hun kaste en hun geslacht. Deze kwestie zal worden besproken tijdens een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad (HRC) in Genève in begin juni. De VN-leden wordt gevraagd om de Dalit-kwestie te betrekken bij de behandeling van geweld tegen vrouwen.

"Wij dringen er bij lidstaten op aan om in de Resolutie van de Mensenrechtenraad 2013 over geweld tegen vrouwen een verwijzing op te nemen naar kaste als een vorm van discriminatie waarbij een groot aantal vrouwen (ten minste 130 miljoen) aan meerdere vormen van discriminatie en geweld wordt blootgesteld," aldus het International Dalit Solidarity Network (IDSN) in een boodschap aan de VN-lidstaten voorafgaand aan de 23e zitting van de Mensenrechtenraad.

Tijdens de zitting zullen Dalit-vrouwenactivisten, NGO's, staten en VN-deskundigen hun krachten bundelen tijdens een bijeenkomst over meervoudige en elkaar versterkende vormen van discriminatie en geweld op grond van geslacht en kaste. Een van de sprekers is de voorzitter van de VN-werkgroep inzake discriminatie van vrouwen in wetgeving en praktijk, mevrouw Kamala Chandrakirana.

Meervoudige discriminatie
In haar verslag aan de Mensenrechtenraad maakt mevrouw Chandrakirana melding van de overlapping van gender met andere vormen van discriminatie, met inbegrip van kaste, zoals beschreven door het Comité voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW). Ze merkt ook op dat kaste een van de factoren is die vrouwen effectief verhindert deel te nemen aan het politieke en openbare leven.

Niet minder dan vier VN mensenrechtenexperts – de zogenoemde Special Procedures Mandate Holders* - hebben uitspraken over kaste opgenomen in hun verslagen aan de komende Mensenrechtenraad. Afgezien van mevrouw Chandrakirana, verwijst de Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Christof Heyns, naar Dalit-vrouwen in het verslag over zijn missie naar India. In een paragraaf over "eremoorden" stelt de heer Heyns dat er "meldingen van een sterke samenhang tussen de eremoorden en ongelijkheden van kaste en geslacht zijn."

De Speciale VN-Rapporteur inzake geweld tegen vrouwen, Rashida Manjoo, zal ook op de bijeenkomst spreken. Ze bezoekt momenteel Bangladesh, haar tweede bezoek binnen een maand aan een land met een kastensysteem. Een paar weken geleden, aan het einde van haar bezoek aan India, zei mevrouw Manjoo dat Dalit-vrouwen enkele van de ergste vormen van discriminatie en onderdrukking ondergaan.

Een delegatie van vertegenwoordigers van Dalit-vrouwen uit landen met een kastensysteem zullen ook deelnemen. De bijeenkomst zal worden georganiseerd door drie internationale NGO's - IMADR, Human Rights Watch en Minority Rights Group - in samenwerking met IDSN en een aantal landen die de bijeenkomsten mede ondersteunen.

* De ‘speciale procedures’ van de Mensenrechtenraad zijn onafhankelijke mensenrechtenexperts met het mandaat om te rapporteren en te adviseren over mensenrechten vanuit een thematische of landeninvalshoek. Per 1 april 2013 zijn er 36 thematische en 13 landenmandaten.


Meer informatie:


laatste wijziging: