terug
(IDSN, 15-5-2013)

VN-expert: Onderwijssysteem laat Dalits in de steek


In zijn recente verslag wijst de Speciale VN-Rapporteur inzake hedendaagse vormen van racisme erop dat discriminatie van Dalits in het onderwijssysteem wijdverbreid is in landen waar kasten een rol spelen. Het leidt tot een hoge uitval bij het onderwijs en zelfs tot zelfmoorden.


Mr. Mutuma Ruteere
Alle kinderen, vooral die van Dalits en andere kwetsbare groepen, moeten toegang hebben tot onderwijs van hoge kwaliteit. Discriminatie van deze groepen is "een obstakel voor de vorming van een tolerante samenleving die stoelt op een onderwijssysteem dat iedereen bereikt".

Dit is de boodschap van Mr. Mutuma Ruteere, Speciale VN-Rapporteur inzake hedendaagse vormen van racisme, in zijn verslag aan de komende zitting van de Mensenrechtenraad van de VN. Het rapport noemt onderwijs een cruciale factor bij het voorkomen en bestrijden van racisme en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid en bevat tal van verwijzingen naar kastendiscriminatie. Het wijst erop dat discriminatie van Dalits in het onderwijssysteem wijdverbreid is in landen met een kastensysteem.

"Vervreemding, sociale uitsluiting en lichamelijk misbruik zijn aanwezig zijn op alle niveaus van het onderwijs, van primair tot universitair onderwijs. Analfabetisme en schooluitval onder Dalits zijn zeer hoog als gevolg van een aantal sociale en fysieke factoren. Wetgeving over deze kwestie is beperkt, en maatregelen om het probleem aan te pakken worden vaak onvoldoende uitgevoerd. De vormen van structurele discriminatie en het misbruik waarmee Dalit-kinderen in scholen worden geconfronteerd zijn vaak zo stigmatiserend dat ze worden gedwongen te stoppen met school”, aldus het rapport.

Onderwijs Dalits bedreiging voor hoge kastes
Onder de belangrijkste problemen zijn "discriminerende handelingen door docenten, die kunnen bestaan uit lijfstraffen, ontzegging van de toegang tot de watervoorzieningen van de school, afzondering binnen de klaslokalen, en het dwingen van Dalit-kinderen om handmatig poep te ruimen in en rond de schoolgebouwen."

Dalit-kinderen ondervinden ook discriminatie door medestudenten en de gemeenschap als geheel, met name door leden van de hogere kasten die "onderwijs voor Dalits zien als een bedreiging voor de dorpshiërarchie en de machtsverhoudingen”. Kastendiscriminatie heerst ook bij de instellingen van hoger onderwijs, en kan in sommige gevallen leiden tot zelfmoord.

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen met betrekking tot kastendiscriminatie. Zij omvatten het waarborgen van toegang tot kwalitatief goed onderwijs door het wegnemen van ongelijkheid en discriminatie van mensen die onder het kastensysteem gebukt gaan; en het organiseren van bewustmakingstrainingen voor leraren met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, om racisme en kastendiscriminatie te voorkomen.

Mr. Ruteere en zijn voorgangers als Speciale VN-Rapporteur, Mr. Muigai en Mr. Diène, hebben bij tal van gelegenheden regeringen opgeroepen om de strijd tegen kastendiscriminatie prioriteit te geven.


Meer informatie:


laatste wijziging: