terug
(IDSN, 30-4-2013)

VN ‘Mensenrechtenexamen’ Bangladesh:

Dalits hebben bescherming nodig


Toen Bangladesh werd beoordeeld in het kader van het Universal Periodic Review (UPR) (‘mensenrechtenexamen’) van de VN op 29 april, werd bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie van de minderheden in het land, waaronder de Dalits.


De UPR-sessie was online te zien via UN Web TV


Dalit-straatvegers in Dhaka (foto: Jakob Carlsen)
Kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in Bangladesh, waaronder Dalits, hebben meer bescherming nodig van de regering van het land, aldus een aantal staten tijdens de UPR-sessie van Bangladesh in Genève. Twee staten, Slovenië en het Vaticaan, hadden in hun interventies specifieke verwijzingen naar Dalits opgenomen.

De Sloveense vertegenwoordiger merkte op dat Dalits nog steeds gediscrimineerd worden en kwam met de aanbeveling dat de regering van Bangladesh via een nationaal actieplan tegemoet moet komen aan hun behoeften. Het Vaticaan noemde de noodzaak om de toestand van kwetsbare groepen zoals Dalits te verbeteren.

Het idee van een nationaal actieplan om de discriminatie van Dalits uit te bannen werd in de aanloop naar de UPR naar voren gebracht door een aantal NGO's, waaronder de Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en ISDN. In een gezamenlijke verhandeling over ‘De mensenrechtensituatie van Dalits in Bangladesh’, benadrukten de NGO's ook het belang van de invoering van wetgeving ter bescherming van Dalits, een van de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen van het land.

Anti-discriminatiewet in de maak
Tijdens de UPR-sessie bevestigde de Bengaalse minister van Buitenlandse Zaken, Dipu Moni, dat een anti-discriminatiewet in de maak is. Een dergelijke wet zal naar verwachting bepalingen over kastendiscriminatie omvatten. Zij merkte ook op dat er in een aantal sectoren speciale maatregelen waren ingevoerd voor sociaal gemarginaliseerde en kwetsbare groepen onder discriminatie te lijden hebben.

Zowel Dalit-mensenrechtengroepen in Bangladesh als IDSN erkennen dat de regering van Bangladesh in de afgelopen jaren meer aandacht heeft besteed aan de Dalit-kwestie, met inbegrip van de toekenning van financiële middelen voor hun welzijn. "Maar ze heeft nog niet volledig de omvang erkend van de mensenrechtenschendingen in het land op basis van kaste, werk en afkomst, en heeft nog geen uitgebreide actie ondernomen om de situatie aan te pakken", zei BDERM-president Mukhul Shikder.

Bij een door een aantal Bengaalse en internationale NGO’s georganiseerde bijeenkomst over de status van minderheden in Bangladesh, verklaarde de voorzitter van de mensenrechtencommissie NHRC van Bangladesh, Mizanur Rahman, dat Dalits vandaag de dag de meest kwetsbare van de gemarginaliseerde gemeenschappen zijn.

Hij voegde eraan toe: "De NHRC is betrokken bij het opstellen van de anti-discriminatiewetgeving die zal worden besproken door een nationale consultatie en binnen 45 dagen zal worden gepresenteerd aan de betrokken ministeries. De non-discriminatiebepalingen in de grondwet bleken niet effectief te zijn, en is er behoefte om over te schakelen naar een andere versnelling".

Aandacht voor Dalits Bangladesh is gegroeid
Tijdens de bijeenkomst die onmiddellijk na de UPR plaatsvond, beloofden organisaties van mensenrechtenverdedigers om de kwetsbare groepen bij te staan en wezen zij op de bijzondere noodzaak om vrouwen van minderheden te beschermen tegen mensenrechtenschendingen.

Toen de mensenrechtensituatie in Bangladesh in februari 2009 werd beoordeeld tijdens de eerste UPR-cyclus, deed geen enkele staat specifieke aanbevelingen over kastendiscriminatie en de bescherming van Dalits, ondanks de inbreng van maatschappelijke organisaties over de bestaande situatie. Echter, ook toen waren een aantal aanbevelingen over de bescherming van minderheden, de bestrijding van armoede, toegang tot het rechtssysteem en de openbare diensten en andere zaken voor Dalits van belang.

Sinds de eerste UPR deden talrijke VN-mensenrechtenorganisaties - alsmede de speciale rapporteur inzake water en sanitaire voorzieningen en de speciale rapporteur inzake extreme armoede – aanbevelingen voor een betere bescherming van Dalits en "gemarginaliseerde en buitengesloten groepen" in Bangladesh.


Meer informatie:


laatste wijziging: