terug
(27-3-2013)

Pakistan: Dalits willen vertegenwoordiging in het Parlement


Deelnemers aan een discussie van het Pakistan Dalit Solidarity Network over de aanstaande verkiezingen, waaronder vertegenwoordiging van de zogenoemde scheduled castes(1) (‘erkende kastes’, oftewel Dalits), verlangen van politieke partijen dat zij tenminste een gedelegeerde van die kastes op een gereserveerde parlementszetel voor minderheden zetten.
Daarnaast willen ze dat op zijn minst één algemene zetel aan een Dalit-vertegenwoordiger wordt toegewezen om ervoor te zorgen. Dat moet er voor zorgen dat de buitengesloten Dalit-gemeenschap van circa 3 miljoen mensen beter vertegenwoordigd wordt.


Umerkot, Sindh
De deelnemers verklaarden dat Dalits niet voor partijen zouden stemmen die geen ‘erkende-kastes-vertegenwoordigers’ nomineren voor gereserveerde zetels. Dat geld ook voor het nomineren van Dalit-vrouwen voor zetels die zijn gereserveerd voor vrouwen.

Pakistan Dalit Solidarity Network
De consultatie georganiseerd door het Pakistan Dalit Solidarity Network (PDSN), in de Hyderabad Press Club, werd bijgewoond door afgevaardigden van scheduled castes, maatschappelijke organisaties en politieke en sociale activisten. Zij namen unaniem een resolutie aan waarin politieke partijen werd gevraagd om te zorgen voor de vertegenwoordiging van Dalits in het parlement.

Zulfiqar Shah, algemeen secretaris van PDSN, zei dat nu het proces van verkiezingsactiviteiten is begonnen en politieke partijen hun kandidatenlijsten samenstellen, zij zich moeten realiseren dat ook de stem van de Dalits in de volksvertegenwoordiging gehoord moet worden.
Hij zei dat de verstandiger mensen in Sindh nu het veranderende scenario zouden moeten zien waarin discriminatie toeneemt tegen deze gemarginaliseerde gemeenschappen, in het bijzonder de Dalits. Zo noemde hij verslagen over de aanvallen op studenten van de Sindh University terwijl ze Holi aan het vieren waren. Zij werden met de wapenstok geslagen en gemarteld. Het was, zei hij, een weerspiegeling van de algehele benadering van de samenleving ten opzichte van deze gemarginaliseerde mensen.

Shah zei dat wat de statistieken van de volksstelling ook beweren, het aantal Dalits in de miljoenen loopt, en dat ze een flink aantal stemmen hebben in een aantal kiesdistricten in met name het zuidelijke deel van de provincie. Hun stem kan beslissend zijn en die moet verstandig gebruikt worden.
De discussie werd ook bijgewoond door kandidaten van de scheduled castes, die zich hebben aangemeld voor kandidaatslijsten van verschillende partijen en die wachten op antwoord.

In sommige districten 50% Dalits
Gianchand, een voormalig parlementslid, zei dat met name in de districten Umerkot, Mirpurkhas en Tharparkar het aantal scheduled caste stemmen ongeveer 50 procent is. Maar door gebrek aan besef bij de politieke partijen wordt hun status niet herkend. Dat is ook de reden dat de scheduled castes niet goed zijn vertegenwoordigd in de volksvertegenwoordigingen. Hij zei dat die kasten die onder de noemer scheduled castes vallen, sociaal en economisch buitengesloten zijn. In feite kregen enkele parlementsleden voorheen de kans om in de volksvertegenwoordiging de stem van hun gemeenschappen te laten horen. Maar bepaalde politieke leiders ‘hebben een andere benadering’.

Pirbhulal Satiani beschreef de situatie waarin deze gemarginaliseerde mensen leven, met name degenen die kleine boer zijn en sociaal onder druk leven en wreed worden behandeld door pachtheren en dorpsstamhoofden. Hij zei dat er uiteraard geld was bestemd voor de ontwikkeling van minderheden, maar dat vervolgens werd gezegd dat die fondsen waren vervallen. De fondsen werden niet zinvol gebruikt. "Aan wie moeten we vragen waarom deze mensen zo worden behandeld," vroeg hij zich af.
De totale Hindoe-minderheid telt ongeveer drie miljoen zielen, die voor 85% bestaat uit scheduled castes, die op elk niveau - sociaal en economisch - wordt buitengesloten. Ze hebben geen stem in de belangrijke fora zoals volksvertegenwoordigingen.

Geen Dalits in Pakistaanse Senaat en regionale parlementen
Andere sprekers zeiden dat Pakistaanse scheduled castes, in India en andere landen bekend als Dalits, het buitengesloten deel van de gemeenschap zijn en in Pakistan in slechte omstandigheden leven. Als Pakistan wil dat ze gerespecteerde burgers worden, dan is hun deelname in het parlement erg belangrijk, zodat ze hun stem kunnen laten horen.
Zulfiqar Halepoto van het Sindh Democratisch Forum (SDF) raadde Dalit-leiders aan om te beginnen met lobbyen om gereserveerde zetels te bemachtigen, omdat het al laat is en de politieke partijen deze mensen nu nog ‘weggeduwd’ hebben en niemand een plaats op de lijst hebben gegeven. Dit toont aan hoe kwetsbaar ze zijn en hoe verstandige mensen dit moeten benaderen.

Teleurgesteld in de vertegenwoordiging van scheduled castes in politieke partijen op gereserveerde en algemene zetels, zeiden de deelnemers dat het ironisch is dat de laatste Nationale Volksvertegenwoordiging slechts één scheduled caste lid had, terwijl drie provinciale vertegenwoordigingen - Sindh, Baluchistan, KP en Punjab – helemaal geen geschoolde kastenvertegenwoordigers hadden. Zo heeft ook de Pakistaanse Senaat geen enkel Dalit-lid.
Deze feiten zijn een eye-opener voor politieke partijen en hun leiders die spreken over gelijkheid en beweren vertegenwoordigers te zijn van de buitengesloten/gemarginaliseerde gemeenschappen. Geen enkele politieke partij heeft tijdens voorgaande algemene verkiezingen enig belang gehecht aan de vertegenwoordiging van scheduled castes tijdens het samenstellen van kandidatenlijsten.

Meerderheid binnen minderheid
Er wordt gezegd dat Pakistans scheduled castes een meerderheid binnen de minderheid zijn, maar als gevolg van hun lagere sociale status worden ze gewoonlijk door politieke partijen genegeerd, en dat moet nodig veranderen. "Een groot deel van de problematiek van de scheduled castes in Pakistan is politiek, en vraagt om een politieke oplossing, en daarom zijn er weloverwogen inspanningen nodig om die kwesties als thema in het reguliere politieke proces aan te kaarten", aldus een van de sprekers.
Diverse sprekers zeiden dat ze zich zorgen maakten over de algemene situatie van minderheden in Pakistan, en zelfs de herinvoering van het nationale kiesstelsel heeft niet geholpen omdat niet één minderheidskandidaat na die herinvoering gekozen is op een algemene zetel. Zij deden een beroep op de politieke partijen om plekken op de kandidatenlijst voor de algemene verkiezingen te geven aan minderheden en in het bijzonder scheduled castes én te waarborgen dat scheduled castes worden vertegenwoordigd met gereserveerde zetels voor minderheden. Ook merkten zij op dat hoewel alle partijen beweren gendergevoelig te zijn het ironisch is dat in de laatste algemene verkiezingen geen enkele partij een scheduled caste vrouw heeft voorgedragen voor een zetel die is gereserveerd voor vrouwen. "Als je gelooft in gelijkheid, moet je ook Dalit-vrouwen zich laten vertegenwoordigen."

Haaks op geest van gelijkheid
De sprekers zeiden dat discriminatie van scheduled castes bij het toekennen van verkiesbare plaatsen voor de partij en nominaties voor gereserveerde zetels niet alleen geweld doet aan de geest van gelijkheid, maar ook in strijd is met internationale verdragen die Pakistan heeft geratificeerd. De wereld is veranderd en degenen die streven naar het vormen van een nieuwe regering moeten met alle gemeenschappen en delen van de samenleving rekening houden om tot een respectabele en waardige natie te komen.


Meer informatie over Dalits in Pakistan: http://idsn.org.

Dalit-vrouwen in Pakistan - Leven zonder waardigheid en respect

VN bezorgd over rechten minderheden (waaronder Dalits) in Pakistan


Noot:
(1)Scheduled castes’ is de officiële benaming in Pakistan – net als in India overigens - van de hindoe-kasten die tot de oorspronkelijke onaanraakbaren worden gerekend. In Pakistan is de term Dalit nog minder gebruikelijk dan in India, maar wel in opkomst.
laatste wijziging: