terug
(Minority Rights Group, 7-3-2013)

Tijd voor veelomvattende inzet om geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes te beëindigen

zegt Minority Rights Group op Internationale Vrouwendag


Op Internationale Vrouwendag roept Minority Rights Group International (MRG) op tot een veelomvattende inzet om geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes te beëindigen, met inbegrip van de barrières waar ze overal in het rechtssysteem tegenaan lopen.

Activisten van National Federation of Dalit Women protesteren tegen geweld tegen vrouwen

"Dalit-vrouwen en -meisjes in Zuid-Azië zijn vaak dubbel benadeeld, vanwege hun kaste en hun geslacht, en worden geconfronteerd met buitengewoon veel geweld en discriminatie. Deze kwetsbaarheid onderstreept hun dringende behoefte aan effectieve en efficiënte toegang tot het rechtssysteem", zegt Carl Soderbergh, directeur Beleid & Communicatie van MRG.

Dalit-vrouwen en -meisjes worden niet alleen geconfronteerd met geweld door niet-Dalits, maar ook binnen hun eigen huishoudens en hun gemeenschap. Ze blijven kwetsbaar voor geweld dat hun dorpen, hun thuissituatie en hun meest intieme relaties doordringt. Geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes wordt gebruikt om regels en normen met betrekking tot kaste en sekse te bekrachtigen.

Volgens diepgewortelde tradities vallen Dalits in Zuid-Azië buiten de sociale hiërarchie c.q. kastenstelsel, wat betekent dat ze worden gezien als 'onaanraakbaar'. Ook nu worden ze nog steeds op veel gebieden buitengesloten.

Geweld tegen vrouwen heeft momenteel een bijzondere weerklank in Zuid-Azië en de rest van de wereld, nadat de noodlottige groepsverkrachting van een vrouw in India in december vorig jaar protesten aanwakkerde. Dit leidde tot oproepen om het rechtssysteem te hervormen en een toename van veroordelingen in verkrachtingszaken.

"Toegang tot het recht is een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat. Zonder die toegang kunnen discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes niet worden aangepakt of uitgeroeid. Louter retorische veroordeling door overheidsinstellingen heeft weinig impact als dat niet vertaald wordt naar de praktijk", zegt Carl Soderbergh.

Dalit-vrouwen laten hun eisen horen op Internationale Vrouwendag 2013

Vrouwen zijn niet alleen de slachtoffers van geweld, ze lopen ook voorop in de strijd daartegen: de strijd om geweld tegen Dalit-vrouwen en -meisjes uit te roeien wordt geleid door vrouwenactivisten zelf, soms met ernstig gevaar voor hun eigen veiligheid.

Om aandacht te schenken aan Internationale Vrouwendag 2013 sprak MRG met vrouwelijke Dalit-activisten uit Zuid-Azië. Ze schetsen een verontrustend beeld van geweld tegen Dalit-vrouwen en de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij een poging om hun aanvallers te berechten. Ze zetten vervolgens uiteen welke dringende maatregelen regeringen en de internationale gemeenschap moeten nemen om een einde te maken aan deze eeuwenlange cyclus van geweld en straffeloosheid.

Chander Nigam, National Federation of Dalit Women, India

"Dalit-vrouwen in India worden geconfronteerd met een diepgewortelde discriminatie en zijn ook kwetsbaarder voor seksueel geweld dan niet-Dalit-vrouwen. Toegang tot het rechtssysteem is voor alle Indiase vrouwen een uitdaging, en des te meer voor Dalit-vrouwen, die zelfs moeite hebben om de politie zover te krijgen hun klachten te registreren. Er bestaan wetten voor de bescherming van vrouwen, dus ook Dalit-vrouwen, maar die worden niet of nauwelijks toegepast. Het is belangrijk dat politie en rechterlijke macht ontvankelijk worden voor de specifieke situatie van Dalit-vrouwen, en dat wetten effectief worden uitgevoerd om daders van seksueel geweld en discriminatie voor de rechter te brengen."

Durga Sob, voorzitter Feminist Dalit Organisation

Durga Sob, voorzitter Feminist Dalit Organisation, Nepal

"Dalit-vrouwen in Nepal zijn onevenredig vaak doelwit van seksueel geweld. Zij zijn niet alleen het slachtoffer van niet-Dalit-mannen, maar zijn ook onderworpen aan huiselijk geweld. Om te ontsnappen uit de cyclus van geweld zijn twee dingen nodig: ten eerste een betere toegang tot het rechtssysteem, en ten tweede betere mogelijkheden voor levensonderhoud, zodat ze zelfredzaam kunnen worden. De overheid moet er alles aan doen om gerechtigheid te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld en discriminatie, onder meer door de invoering van snelrecht, en om hun economische rechten te verbeteren."

Asha Kowtal, National Commission of Dalit Human Rights, India

Asha Kowtal, National Commission of Dalit Human Rights

"Een Dalit-vrouw wordt geconfronteerd met zowel ‘routinematig’ als reactief geweld. Haar feit dat ze zowel Dalit als vrouw als afkomstig uit een arme gemeenschap is, verhoogt aanzienlijk haar kwetsbaarheid en het risico dat ze loopt. Haar groeiende assertiviteit wordt het zwijgen opgelegd door ernstig geweld in reactie op haar verzet. Het is noodzakelijk om te beseffen dat de droom van een niet door sekse beïnvloedde rechtspraak niet kan worden bereikt, zolang instellingen met de geur van kaste en patriarchaat niet worden ontmanteld."

"Onze oproep aan het internationale gemeenschap is om met ons de krachten te bundelen om een belangengroep te vormen met als doel om een goede uitvoering van bestaande wetgeving te bevorderen en om te garanderen dat alle nieuwe beleid en wetgeving zich rekenschap geeft van zowel kaste als sekseverschillen. Het doel is om straffeloosheid te beëindigen en rechtvaardigheid voor allen na te streven."

"Het zijn alleen de voormalige 'onaanraakbare' vrouwen die toegewijd zijn als Devadasi/Jogini [tempelprostituees]. Deze praktijk is vogelvrij in India, vindt nog steeds clandestien plaats, en neemt nu de gedaante aan van mensenhandel. We vinden het moeilijk om feest te vieren, moeilijk om te dansen."


Meer informatie:

  • Lees een bijdrage door MRG (februari 2013) aan het VN-Comité voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen over de toegang van Dalit-vrouwen tot het rechtssysteem, gebaseerd op onderzoek door MRG's partners in India, Dr. Ambedkar Sheti Vikas Va Sansodhan Sanstha, EVIDENCE en Navsarjan Trust.
  • MRG sluit zich aan bij de oproep van uitvoerend directeur Michelle Bachelet van VN Vrouwen voor gelijke deelname van vrouwen op alle gebieden van de maatschappij als fundamenteel voor democratie en rechtvaardigheid, en ondersteunt haar boodschap dat voor discriminatie van en geweld tegen vrouwen en meisjes geen plaats is in de 21e eeuw.
  • In het rapport State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2011 heeft MRG gevallen van over de hele wereld gedocumenteerd die laten zien hoe vrouwen uit minderheidsgroepen en tribale gemeenschappen vaak worden geconfronteerd met onevenredig hogere geweldsniveaus.

laatste wijziging: