terug
(IDSN, 4-3-2013)

Britse Dalits en supporters bekritiseren hun regering

Hogerhuis steunt wetsvoorstel om kastendiscriminatie uit te bannen


Terwijl actievoerders buiten het Britse Parlement demonstreerden tegen kastendiscriminatie, besloot het Britse Hogerhuis (House of Lords) een wetsvoorstel te steunen dat kastendiscriminatie illegaal moet maken in het Verenigd Koninkrijk.

Gisteren werden door het Hogerhuis nog pogingen gedaan worden om kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk wettelijk aan te pakken, ondanks het overheidsbesluit van vorige week om niet wetgeving maar onderwijs te gebruiken om deze vorm van discriminatie te bestrijden.

Honderden actievoerders van onder meer het Dalit Solidarity Network UK (DSN-UK) verzamelden zich op Parliament Square in Londen om hun afkeuring te laten blijken over de beslissing van de regering om geen wetgeving in te voeren die de honderdduizenden Dalits in het Verenigd Koninkrijk rechtsbescherming zou bieden tegen kastendiscriminatie.

Binnen het Parlement verzette het Hogerhuis zich intussen tegen het standpunt van de regering en stemde voor een wettelijk verbod op kastendiscriminatie. Na een debat over dit onderwerp besloot een ruime meerderheid van de Hogerhuisleden om een wetsvoorstel in te dienen dat een clausule in de Wet Gelijke Behandeling in werking zet die deze vorm van discriminatie verbiedt.

"Ik twijfel er niet aan dat het volstrekt verkeerd zal zijn om aan de wereld te moeten uitleggen dat we de kans hadden om mensen te beschermen tegen deze schandelijke discriminatie, terwijl we besloten het niet te doen omdat er nog een of ander onderzoek naar gedaan moest worden," zei Lord Deben, een voormalig conservatief minister, tijdens het debat. Hij verwees daarbij naar wat critici omschrijven als de te aarzelende houding van de overheid jegens het activeren van de clausule en het verbod op kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk.

Vorige week heeft de regering besloten om de educatieve en niet de wetgevende weg te kiezen naar het afschaffen van kastendiscriminatie. De minister voor Vrouwen en Gelijkheid, Helen Grant, verklaarde dat een educatief programma gericht op de gemeenschap "een passende en doelgerichte manier om om te gaan met kastengerelateerde incidenten" zou zijn.

Meena Varma, directeur van DSN-UK, zei dat ze diep teleurgesteld was over de beslissing van de regering en het "hartgrondig" oneens is met de stelling dat een educatief programma enig verschil zal maken. "Onze regering faalt de nodige juridische beroepsmogelijkheden en bescherming te bieden aan slachtoffers van kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk", aldus Varma.

In het Hogerhuis stemden veel leden van de twee regeringspartijen voor het ‘kaste amendement’. Het is echter onzeker of deze stemming zal leiden tot een verbod op kastendiscriminatie, aangezien de regering nog moet instemmen met de wijziging.


Meer informatie:


laatste wijziging: