terug
(IDSN, 28-2-2013)

Onderzoek voor het Europees Parlement:

EU moet kastendiscriminatie erkennen en aanpakken


Een nieuwe studie in opdracht van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement pleit voor een grotere rol van de Europese Unie in de strijd tegen kastendiscriminatie. De studie is positief ontvangen door de leden van het Europees Parlement.

De Europese Unie moet veel meer doen om kastendiscriminatie te bestrijden. Zo zouden onder meer maatregelen tegen kastendiscriminatie moeten worden geïntegreerd in beleid, strategieën en ontwikkelingsprogramma’s in landen waar de kastenproblematiek speelt en moet de kwestie worden aangekaart in de dialoog met die landen.

Dit is globaal de boodschap van het nieuwe onderzoek A Human Rights and Poverty Review: EU action in addressing caste-based discrimination (‘Een Mensenrechten- en Armoede-Beoordeling: de EU-aanpak van kastendiscriminatie'), die afgelopen week besproken werd door de Commissie Ontwikkeling (DEVE) van het Europees Parlement.

De studie geeft een korte presentatie van de situatie in vijf verschillende landen waar het kastenprobleem speelt - Bangladesh, India, Nepal, Pakistan en Jemen - en analyseert de EU-activiteiten om daar kastendiscriminatie te bestrijden. De situaties in die landen lopen sterk uiteen, net als de EU-activiteiten. In sommige landen ontbreken die activiteiten volledig, in andere wordt meer gedaan door de EU, maar de algemene conclusie is dat er overal ruimte voor verbetering is.

Het onderzoek beveelt aan dat verwijzingen naar kastendiscriminatie worden opgenomen in de belangrijkste richtlijnen voor het EU-mensenrechtenbeleid, en dat zowel de verschillende overeenkomsten tussen de EU en de betrokken landen als andere belangrijke documenten een 'kastendiscriminatie-clausule' bevatten.

De onderzoekers vragen ook om meer steun voor projecten ter bestrijding van kastendiscriminatie en voor een kastengerichte aanpak in humanitaire en ontwikkelingshulp, daar waar de specifieke behoeften en kwetsbaarheid van Dalits meestal over het hoofd wordt gezien. Ze beveelt voorts aan dat de ‘mensenrechtenopleiding’ van EU-personeel voor de betrokken landen aandacht aan het vraagstuk kastendiscriminatie besteedt.

Tijdens het DEVE-debat op 19 februari verklaarde de voorzitter van de Commissie dat kastendiscriminatie een van de meest ernstige en wijdverbreide schendingen van mensenrechten in de wereld is, en een belangrijke oorzaak van armoede.

Europarlementariërs hebben de noodzaak onderstreept om het probleem sterker te agenderen en riepen op tot een ‘eigen initiatief rapport’ van het Europees Parlement. Een dergelijk rapport zou kunnen leiden tot een resolutie in het Europees Parlement met specifieke aanbevelingen voor een algemeen EU-beleid inzake kastendiscriminatie.

Meer informatie:


laatste wijziging: