terug
(IDSN, 28-2-2013)

Dalits slachtoffer van niet uitgevoerde wetgeving


De Onafhankelijke Expert voor Minderhedenvraagstukken van de VN sprak op een bijeenkomst op 28 februari over de gebrekkige uitvoering van wetten die bedoeld zijn om Dalits te beschermen tegen discriminatie en kastengerelateerd geweld.
Mevr. Rita Iszák

Al 24 jaar kent India speciale wetgeving om slachtoffers van kastendiscriminatie te beschermen. Nepal introduceerde een dergelijke wet in 2011. Maar hoewel de wetten er op papier goed uitzien is hun effect in de prakrijk beperkt.

Dit was een van de conclusies van een door een NGO georganiseerde bijeenkomst tijdens de 22e VN-Mensenrechtenraad. Dalit-mensenrechtenactivisten uit Zuid-Azië plus VN Vertegen-woordigers discussieerden over de situatie in hun eigen landen. Daaronder was ook de Onafhankelijke Expert voor Minderheidsvraagstukken Rita Izsák die via een videoverklaring aan de bijeenkomst bijdroeg.

"Kastendiscriminatie is nog steeds een realiteit waar veel gemeenschappen over de hele wereld, van Afrika tot Europa en Azië, onder lijden. En hoewel er in de meeste landen degelijke wetten tegen dergelijke discriminatie zijn, bestaat er vaak een kloof tussen ontwerp en uitvoering", aldus mevrouw Izsák.

Het probleem van het niet uitvoeren van wetten is bijzonder ernstig in India, waar campagnevoerders de regering oproepen om de bestaande wetgeving te verbeteren en garant te staan voor een betere toepassing. In Nepal is wetgeving nog relatief nieuw, maar Dalit-campagnevoerders hebben nu al problemen geregistreerd.

"Er is een enorme kloof tussen de wet en de uitvoering ervan", zegt Bhakta Bishwakarma, voorzitter van de Nepalese National Dalit Social Welfare Organisation. Een vertegenwoordiger van Nepalís afvaardiging bij de VN gaf toe dat "de uitvoering versneld moet worden", maar herhaalde ook dat zijn regering zich inzet voor de verwezenlijking hiervan.

Ondanks de problemen kan de nieuwe wetgeving van Nepal worden gebruikt als inspiratie voor andere landen, zoals Bangladesh, waar Dalit-actievoerders momenteel lobbyen bij de regering voor een nieuwe wet die kastendiscriminatie moet verbieden.

In haar videoverklaring toonde mevrouw Izsák zich ook ingenomen met de integratie van kansarme kastengroepen in het overleg over de mondiale post-2015-ontwikkelingsagenda. Ze sprak de hoop uit dat er meer aandacht zou worden besteed in deze agenda aan de uitzonderlijk kwetsbare situatie van minderheden en deed een belofte om naar dat doel toe te werken.

In een reactie uit het publiek benadrukte Jyothi Sanghera, voormalig hoofd van het VN-Mensenrechtenkantoor in Nepal, dat "het in deze tijd absoluut onaanvaardbaar is dat miljoenen mensen worden beschouwd als onmenselijk". De voorzitter van de bijeenkomst, Peter Prove van de Ecumenical Advocacy Alliance, rondde de discussies af met de volgende opmerking, die de kern raakt van de strijd tegen kastendiscriminatie:
"Kastendiscriminatie is gebaseerd op een veronderstelling die in tegenspraak is met het meest elementaire mensenrechtenprincipe, namelijk dat alle mensen geschapen worden als gelijken." Hij benadrukte dat internationale inspanning tegen kastendiscriminatie resultaat heeft, en drong er bij de internationale gemeenschap op aan om het probleem in de komende jaren op een meer systematische wijze aan te pakken.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de NGOís International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, Minority Rights Group International, Human Rights Watch, de Wereldraad van Kerken en de Franciscans International in samenwerking met het International Dalit Solidarity Network (IDSN).


Meer informatie:


laatste wijziging: