terug
(IDSN, 21-2-2013)

Kastenongelijkheid op ontwikkelingsagenda na 2015


Een uitgebreide mondiale publieke raadpleging over de post-2015-ontwikkelingsagenda, onder leiding van VN-organisaties gedurende een periode van vijf maanden, heeft kastendiscriminatie aangewezen als bron van ongelijkheid. Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) heeft daar nadrukkelijk voor gepleit.

Een van de belangrijkste conclusies in het verslag van de Mondiale Consultatie over Ongelijkheid was dat "ongelijkheden vaak nauw verbonden zijn met en versterkt worden door specifieke vormen van discriminatie, onder meer op het sociale, juridische en culturele vlak”. Onder de aangehaalde voorbeelden is ook "kastengerelateerde discriminatie".

Het rapport bevat een groot aantal andere verwijzingen naar kastendiscriminatie en merkt op dat de leden van kansarme groepen, met inbegrip van die bepaald worden door kaste, "vaker wel dan niet deel uitmaken van de armsten en meest gemarginaliseerden in een aantal landen,” Degenen die bijdroegen aan de raadpleging wijzen er ook op dat wetten in India die de status van Dalits beschermen of verbeteren, de intimidatie en uitsluiting niet hebben uitgebannen.

Het samenvattende rapport van het “Mondiale Thematische Overleg over het Aanpakken van Ongelijkheid” in de post-2015-ontwikkelingsagenda is uitgebracht op 7 februari 2013. Het rapport is gebaseerd op het overleg dat van september 2012 tot januari 2013 heeft plaatsgevonden. Onderdeel daarvan waren honderden schriftelijke stukken en bijdragen aan zogenaamde e-discussies van leden uit publiek en maatschappelijke organisaties.

Als onderdeel van dit overleg werd een openbare dialoogbijeenkomst gehouden in Kopenhagen op 18 februari. Een van de panelleden, Ashok Bharti, voorzitter van de Nationale Confederatie van Dalit-Organisaties (NACDOR) in India, zei dat naar schatting 4 procent van de wereldbevolking behoort tot de Dalit-gemeenschap. Hij onderstreepte de noodzaak voor het creëren van een gunstig klimaat voor Dalits om hun stem te laten horen, en zei dat gedetailleerde gegevens over kasten moeten worden verzameld om de oorzaken van ongelijkheid aan te kunnen pakken.

Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) heeft uitgebreide informatie aangedragen voor het mondiale overleg en de discussie over de post-2015-ontwikkelingsagenda. IDSN beveelt aan dat kastendiscriminatie expliciet wordt aangepakt als een belangrijke structurele oorzaak van armoede en ongelijkheid in het kader van de post-2015-ontwikkelingsagenda.

Andere deelnemers aan het debat, waaronder de VN Onafhankelijke Expert voor Minderhedenvraagstukken, de speciale VN-Rapporteur voor Recht op Water en Sanitatie, en Minority Rights Group International, hebben ook aanbevolen kastendiscriminatie aan te pakken in de ontwikkelingsagenda na 2015.


Meer informatie:


laatste wijziging: