terug
(IDSN, 1-11-2012)

VN bezorgd over rechten minderheden (waaronder Dalits) in Pakistan


Op 30 oktober, toen Pakistan haar periodieke ‘mensenrechtentoets’ aflegde voor VN Mensenrechtenraad, spraken veel landen hun grote bezorgdheid uit over de mensenrechtensituatie van religieuze minderheden, inclusief de Dalits (‘kastelozen’) van Pakistan.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bespraken de uitkomsten van Pakistans ‘mensenrechtenexamen’

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bespraken de uitkomsten van Pakistans ‘mensenrechtenexamen’ tijdens een bijeenkomst georganiseerd door o.m. de Minority Rights Group en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) in de marge van de VN Mensenrechtenraad.

Meer dan 80 landen deden aanbevelingen voor het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Pakistan waar het land voor de tweede keer onder de loep werd genomen middels de zogenoemde ‘universele periodieke toetsing’ (Universal Periodic Review: UPR) van de VN Mensenrechtenraad.

Veel landen uitten hun grote verontrusting over de situatie van de religieuze minderheden, waaronder Christenen, Hindoes, Ahmadis en Sikhs. Twee landen – Oostenrijk en het Vaticaan - deden aanbevelingen met betrekking tot de zgn ‘scheduled castes’ ofwel de kastelozen die in Pakistan als religieuze minderheid worden beschouwd.

Sinds de eerste mensenrechtentoetsing van Pakistan in 2008, toen de Pakistaanse regering twee aanbevelingen accepteerde om kastendiscriminatie te voorkomen, is de situatie van de ‘kastelozen’ niet verbeterd. De nieuwe aanbevelingen - en dus nieuwe aandacht voor de kwestie - waren daarom hard nodig.

Oostenrijk drong er op aan dat Pakistan effectieve maatregelen neemt tegen gedwongen bekeringen, vooral van Dalit-meisjes. Het Vaticaan spoorde Pakistan aan meer maatregelen te nemen om kastendiscriminatie te bestrijden.

In Pakistan, zijn lage hindoe-kastes – die zichzelf steeds meer Dalits noemen – nog steeds een van de meest verarmde en uitgesloten groepen. Ze zijn het slachtoffer van wijdverspreide discriminatie, uitsluiting en gewelddadige aanvallen zoals blijkt uit een rapport dat voor de UPR werd ingediend door IDSN en het Pakistan Dalit Solidarity Network (PDSN).

De meeste slaven en ‘gebonden arbeiders’ in Pakistan zijn Dalits. Een aantal landen constateerden dat in Pakistan nog steeds gedwongen arbeid bestaat. In het bijzonder Ierland drong er op aan dat Pakistan de ILO Verdragen uitvoert om gedwongen en andere vormen van gebonden arbeid uit te bannen.

Mr. Zulfiqar Shah van het Pakistan Dalit Solidarity Network sprak tijdens twee door maatschappelijke organisaties georganiseerde bijeenkomsten in Genève over de problematiek van de Pakistaanse Dalits. In een artikel door het nieuwsagentschap Inter Press Service werd hij geïnterviewd over de verslechterende situatie van Pakistans Dalits.

Na Pakistans mensenrechtentoets werd door een aantal NGO’s, waaronder IDSN en Minority Rights Group International een persverklaring uitgegeven. De verklaring bevatte de belangrijkste kwesties die tijdens de UPR aan de orde werden gesteld en riep de Pakistaanse regering op om de aanbevelingen te accepteren en uit te voeren, en om maatschappelijke organisaties te betrekken bij de uitvoering daarvan.

Een concept-rapport met aanbevelingen van de VN wordt binnenkort gepubliceerd. Van de Pakistaanse regering wordt een reactie verwacht voor de 22e bijeenkomst van de VN Mensenrechtenraad in maart 2013.


Meer informatie:


laatste wijziging: