terug
(IDSN, 13-9-2012)

Persbericht International Dalit Solidarity Network

VN experts roepen op tot beëindiging ‘kaste stigma’ en slavernij


Genève - VN experts en Dalit-activisten riepen regeringen op om een eind te maken aan het stigma en de uitsluiting die het gevolg is van kastendiscriminatie. Zij deden dit tijdens een bijeenkomst op de 21e sessie van de Mensenrechtenraad in Genève.

Catarina de Albuquerque, VN special rapporteur voor het mensenrecht op veilig water en sanitatie
De VN rapporteurs die bezighouden met ‘water en sanitatie’ en ‘hedendaagse vormen van slavernij’ drongen er afgelopen woensdag 12 september tijdens een bijeenkomst over ’stigma en onaanraakbaarheid’ bij regeringen op aan om actie te ondernemen tegen deze illegale maar wijdverspreide verschijnselen.

"Dit stigma [van onreinheid en onaanraakbaarheid] wordt door de samenleving en autoriteiten opgelegd en heeft tot gevolg dat mensen buitenspel worden gezet, zoals ik bijvoorbeeld heb gezien bij de Dalits en andere gemarginaliseerde groepen”, zei Catarina de Albuquerque, VN special rapporteur voor het mensenrecht op veilig drinkwater en sanitatie.

Albuquerque zei dat ze geschokt was door te zien onder welke omstandigheden Dalits leefden toen ze de Dalit-gemeenschap in Bangladesh bezocht. Ze gaf als aanbeveling aan regeringen om een thematisch debat in de Mensenrechtenraad te houden en de kwestie aan te kaarten tijdens de periodieke ‘mensenrechtenexamens’ die landen moet afleggen in de Raad.

Mrs. Gulnara Shahinian, VN special rapporteur voor hedendaagse vormen van slavernij
De VN rapporteur voor hedendaagse vormen van slavernij, Mrs. Gulnara Shahinian, sprak over het kastensysteem als een grondoorzaak van gedwongen en gebonden arbeid in Azië. De ILO schat dat er wereldwijd 23 miljoen ‘gebonden arbeiders’ zijn, waarvan de meerderheid uit gemarginaliseerde gemeenschappen afkomstig is, inclusief Dalit- en tribale gemeenschappen. "Kastendiscriminatie is een van de meest verderfelijke vormen van discriminatie aangezien het individuen van de wieg tot het graf veroordeelt tot een leven aan de rand van de samenleving. Het verband tussen kaste, sociale hiërarchie en slavernij is sterk”, zei de rapporteur.

De twee VN rapporteurs werden vergezeld door Dalit-activisten en een vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een discussie over manieren om de hardnekkige kastendiscriminatie te overwinnen. Dalit-activiste Hannah Johns gaf voorbeelden van het stigma en de discriminatie waarmee Dalit-vrouwen en -meisjes hebben te maken, bijvoorbeeld bij het halen van water of het zoeken van medische hulp bij conflicten en rampen.

De Indiase mensenrechtenactivist Ashif Shaikh maakte duidelijk dat hoewel de praktijk van handmatig poepruimen in India is verboden, dit nog steeds op grote schaal gebeurt. Mr. Shaikh riep op tot snelle aanname van een nieuwe wet die aan het parlement is voorgelegd, inclusief een veelomvattend pakket aan maatregelen om de betrokkenen weer een nieuwe kans in het leven te geven.

In zijn verklaring drong Zulfiqar Shah van het Pakistan Dalit Solidarity Network er bij de VN lidstaten op aan om het onderwerp kastendiscriminatie aan de orde te stellen als Pakistan’s mensenrechtensituatie onder de loep wordt genomen tijdens het ‘mensenrechtenexamen’ dat Pakistan op 30 oktober 2012 in de VN moet afleggen. In het bijzonder beval hij regeringen aan om dwangarbeid en gedwongen bekeringen in Pakistan aan de orde te stellen.

De bijeenkomst werd voorgezeten door VN mensenrechten-official Jyoti Sanghera die, afgaand op haar ervaringen als voormalig vertegenwoordiger van het VN Bureau van de Hoge commissaris voor Mensenrechten in Nepal, opmerkte dat Nepal een van de weinige landen is die op dit onderwerp vooruitgang heeft geboekt. Wat betreft vooruitgang noemde ze een nieuwe wet die kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid in Nepal strafbaar stelt en de voorgestelde nieuwe wet in India om handmatig poepruimen te bestrijden. Echter, gebrek aan politieke wil en effectieve uitvoering noemde ze als grote belemmeringen om deze praktijken – voor in Zuid-Azië - effectief te bestrijden.

De bijeenkomst was georganiseerd door een aantal internationale mensenrechtenorganisaties in samenwerking met het International Dalit Solidarity Network.


Meer informatie in het Engels:


laatste wijziging: