terug
(IDSN, 31-5-2012)

VN steeds bezorgder over kaste: India en het VK onder de loep


De gisteren gepubliceerde rapporten van de VN ‘mensenrechtenexamens’ van India en het Verenigd Koninkrijk (VK) maken duidelijk dat de VN lidstaten zich in toenemende mate zorgen maken over kastendiscriminatie. Wereldwijd zijn daarvan 260 miljoen mensen het slachtoffer.

Voor de eerste keer in de geschiedenis werd in de werkgroep van de VN Mensenrechtenraad voor de ‘periodieke mensenrechtenbeoordeling’ van het VK een aanbeveling gedaan om kastendiscriminatie wettelijk te verbieden. India kreeg van tien landen aanbevelingen op dat gebied tegenover slechts twee in 2008. Nog eens zeven landen gingen als onderdeel van hun beschouwingen in op aspecten van kastendiscriminatie.

"Kastendiscriminatie is bij lange na nog niet uitgeroeid, noch in de ‘grootste democratie ter wereld’, noch in de diaspora – vooral emigranten uit India – die in het Verenigd Koninkrijk wonen", zegt Rikke Nöhrlind, coördinator van het International Dalit Solidarity Network.

"Het feit dat VN lidstaten zich in toenemende mate uitspreken over kaste en de situatie van Dalits in VN beoordelingen, laat zien dat in het dagelijks leven van 'door het kastedenken beïnvloede samenlevingen’ maar weinig is verbeterd en dat de fundamentele mensenrechten en de toegang tot recht van honderden miljoenen burgers nog steeds ernstig geschaad worden", zegt Carl Soderbergh, directeur beleid en communicatie van de Minority Rights Group International.

Ondanks de vele zorgen die een aanzienlijk aantal VN lidstaten over dit onderwerp naar voren brachten, hebben de regering van het VK en India hier tijdens de ‘interactieve dialoog’ in de VN Mensenrechtenraad nauwelijks op gereageerd. Zij stelden hun reactie op de aanbevelingen uit tot de formele vaststelling daarvan in de bijeenkomst van de Mensenrechtenraad van september 2012.

Kaste-gerelateerde aanbevelingen in de beoordelingen van India en het VK werden door landen uit meerdere continenten gemaakt: Thailand, Japan, Ghana, Tsjechië, Nicaragua, Duitsland, Noorwegen, de VS en het Vaticaan. Verder stelden Chili, Canada, Luxemburg, Hongarije, Denemarken en Slovenië in het geval van India vragen of maakten ze opmerkingen over aan kaste-gerelateerde onderwerpen.

Het accepteren van de aanbevelingen en het opstellen van tijdgebonden plannen voor de uitvoering daarvan, moet de eerste duidelijke stap van de Indiase regering zijn bij het aanpakken van het grootste en alles doordringende mensenrechtenprobleem in het land.
Niet alleen VN lidstaten, maar ook VN verdragsorganisaties en Speciale Rapporteurs hebben gedurende de afgelopen tien jaar veelvuldig hun zorgen geuit over de diepgewortelde discriminerende praktijken en grove mensenrechtenschendingen in India.

Mensenrechtenverdedigers kijken hoopvol uit nieuwe naar betrokkenheid en constructieve ontwikkelingen in het beleid en de praktijk van beide landen in relatie tot kaste, en zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet blijven volgen.
"In een land met een traditie van discriminatie, eisen wij dat India heldere anti-discriminatie campagnes en wetten heeft, en dat deze wetten actief worden uitgevoerd zodat ze in de praktijk ook werkelijk een verschil maken", zei Paul Divakar van de National Campaign on Human Rights (NCDHR) tijdens een bijeenkomst na de mensenrechtenbeoordeling van India.

"De mensenrechtenbeoordeling van India door de VN is een stap naar toegang tot recht in India, maar er is een stevige campagne nodig om het discriminerende denken en gedrag aan te pakken dat onze cultuur doordringt", zei Asha Kowtal van de NCDHR. Kowtal sprak ook haar zorg uit dat de specifieke problemen van Dalit-vrouwen vanwege de dubbele discriminatie op basis van kaste en sekse niet voldoende worden aangepakt.

Wij - zie organisaties hieronder - dringen er gezamenlijk bij de beide regeringen op aan om alle gemaakte aanbevelingen te accepteren en de komende vier jaar – tot de volgende mensenrechtentoets - constructief met maatschappelijke organisaties samen te werken om ze op nationaal niveau uit te voeren en een vervolg te geven.

De NCDHR en het Dalit Solidarity Network – UK hebben beiden in persberichten hun reactie gegeven op de uitkomst van de mensenrechtentoets van resp. India en het VK. IDSN analyseert op basis van alle documenten de uitkomst van beide toetsen, inclusief alle specifieke aanbevelingen voor elk land.

Dit persbericht is een gezamenlijke uitgave van: International Dalit Solidarity Network (IDSN), Minority Rights Group International (MRG), International Movement Against all forms of Racism and Discrimination (IMADR), National Campaign on Dalit Human Rights – India (NCDHR) en het Dalit Solidarity Network – UK (DSN-UK).

Zie verder:


laatste wijziging: