terug
(IDSN, 14-5-2012)

VN lidstaten moeten actie ondernemen om kastendiscriminatie in India uit te bannen

Meer dan 260 miljoen mensen wereldwijd het slachtoffer


(Genčve) – VN lidstaten moeten de uitbanning van kastendiscriminatie tot prioriteit maken als zij India’s staat van dienst op het gebied van mensenrechten onder de loep nemen tijdens de VN Mensenrechtenraad op 24 mei a.s.
"De lidstaten van de VN moeten India oproepen tot effectieve uitvoering van wetten en programma’s om op kaste gebaseerde mensenrechtenschendingen aan te pakken", zegt Julie de Rivero, directeur pleitbezorging bij Human Rights Watch. "Een groot aantal VN mensenrechtenorganisaties en maatschappelijke organisaties eisen dat de Indiase regering haar beloftes nakomt om het leven te verbeteren van mensen die al zo lang hebben te lijden onder gruwelijke discriminatie."

Meer dan 260 miljoen mensen wereldwijd worden geconfronteerd met extreme vormen van discriminatie, uitbuiting en geweld op grond van hun kaste. Volgens regeringsstatistieken behoren circa 167 miljoen mensen in India – 16% van de bevolking – tot de zogenoemde ‘geregistreerde kastes’. Zij noemen zichzelf Dalits.

Dalits zijn het slachtoffer van wijdverbreide discriminatie, die een groot obstakel vormt voor het realiseren van hun burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Ze worden ‘apart gezet’ in huisvesting, onderwijs en toegang tot openbare diensten. Hun wordt toegang tot land ontzegd, ze werken onder erbarmelijke omstandigheden en worden routinematig mishandeld door de politie en leden van dominante kastes die bescherming van de overheid hebben. Deze diepgewortelde discriminatie, die de regering niet aanpakt, schendt de rechten van Dalits op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, eigendom, vrijheid van godsdienst, vrije keuze van werk en gelijke behandeling voor de wet.

Dalits zijn ook frequent het slachtoffer van schendingen van hun recht op leven en veiligheid via door de overheid gesteunde of toegelaten vormen van geweld, waaronder marteling. Kaste-gemotiveerde moorden, verkrachtingen en ander geweld zijn dagelijkse gebeurtenissen in India.

Human Rights Watch en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) dringen er bij VN lidstaten op aan om de Indiase regering onder druk te zetten om effectieve maatregelen te nemen om de rechten van Dalits te beschermen, de wijdverbreide straffeloosheid van misdaden tegen hen aan te pakken en toegang tot recht en basisvoorzieningen te garanderen.

"Het zou een groot onrecht zijn tegenover de meer dan 160 miljoen Dalits in India als de VN bij de beoordeling van India’s staat van dienst op het gebied van mensenrechten niet onmiddellijk en uitvoerig aandacht zou besteden aan de voortdurende schending van de mensenrechten van Dalits", aldus De Rivero.
Human Rights Watch en IDSN, met onder hun leden en partners belangrijke Dalit-organisaties in India, hebben een lijst van aanbevelingen opgesteld die aan de orde zouden moeten komen tijdens de VN Mensenrechtenraad, waaronder:

  • Effectieve hervormingen om een eind te maken aan het machtsmisbruik van politie tegenover Dalits en andere achtergestelde groepen;
  • Daadkrachtig uitvoering van wetten en overheidsbeleid om Dalits – en met name Dalit-vrouwen – te beschermen tegen fysiek en seksueel geweld;
  • Het uitbannen van kaste-apartheid in woonwijken en op scholen, en bij het gebruik maken van overheidsdiensten;
  • Effectief bestrijden van uitbuitende arbeid en een doeltreffende uitvoering van herintegratieprogramma’s voor Dalit dwang- en kindarbeiders, gedwongen poepruimers en Dalit-vrouwen die onvrijwillig in de prostitutie werkten.
“India veegt de kastendiscriminatie maar al te vaak onder het tapijt”, zegt Rikke Nöhrlind, coördinator van IDSN. Het komende VN ‘mensenrechtenexamen’ biedt de Indiase regering de gelegenheid een oprechte betrokkenheid te tonen bij de grondige aanpak van dit probleem. De VN lidstaten hebben een plicht te eisen dat de rechten van hen die op grond van kaste worden gediscrimineerd niet genegeerd worden.


Meer informatie:

laatste wijziging: