terug
(IDSN, 13-3-2012)

VN expert: Dalit-mensenrechtenverdedigers hebben dringend bescherming nodig


De VN expert voor mensenrechtenverdedigers Ms. Margaret Sekaggya spreekt zich uit tegen de onacceptabele situatie van Dalit-verdedigers van mensenrechten in India. Zij deed dat tijdens een bijeenkomst op 9 maart 2012 waar ook Dalit-verdedigers uit andere Zuid-Aziatische landen het woord voerden. De bijeenkomst werd onder meer georganiseerd door het International Dalit Solidarity Network (IDSN).

De bijeenkomst volgde op de publicatie van een rapport van Ms. Sekaggya over de situatie van Dalit-verdedigers naar aanleiding van haar bezoek aan India in 2011. Ms. Sekaggya vatte haar bevindingen als volgt samen:
“Ik was diep geschokt door de situatie van Dalit-activisten en erg onder de indruk van hun werk en hun moed om deze activiteiten te ondernemen. Zij worden geconfronteerd met doodsbedreigingen, standrechtelijke executies en openbare kaste-gerelateerde beledigingen, vernieling van hun eigendom en bezittingen. Ze worden als anti-nationaal gebrandmerkt en onder toezicht geplaatst. De politie spant samen met de dominante kasten en klachten of misdaden worden niet door de politie geregistreerd.”

In een geschreven statement voor de bijeenkomst benadrukte Mr. Bijo Francis van het Asian Legal Resource Centre de rol van de politie in schendingen van de rechten van Dalits en de noodzaak van hervormingen bij de politie:
“Bij misdaden tegen Dalits belemmeren mensen van hogere kasten onderzoek en geven geen informatie aan de politie. Getuigen uit de Dalit-gemeenschap daarentegen zijn bevreesd voor de gevolgen voor henzelf en hun gezinnen en durven zich vaak niet uit te spreken en te getuigen. De politie rapporteert dan aan de rechtbank dat er geen bewijs is voor beschuldigingen van misdaden tegen Dalits om met een rechtszaak door te gaan. Zonder fundamentele hervormingen en prioriteit voor het verzamelen van bewijs met wetenschappelijke methoden, zijn wetten als de Wet ter Voorkoming van Wreedheden nauwelijks nuttig.”

Ms. Sekaggya riep op tot bescherming van Dalit-mensenrechtenverdedigers op zowel nationaal als deelstaatniveau met een programma om juist de meest kwetsbare mensenrechtenverdedigers te bereiken.

Panelleden van regionale mensenrechtenorganisaties en nationale Dalit-organisaties vertelden soortgelijke verhalen over de problemen van Dalit-mensenrechtenverdedigers in Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. In alle landen, inclusief India, zijn vrouwelijke Dalit-mensenrechtenverdedigers bijzonder kwetsbaar. Ms. Nimalka Fernando, president van de International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR), benadrukte vanuit het regionale perspectief:
“In toenemende mate worden we met twee cruciale kwesties geconfronteerd: veiligheid en bescherming. Degenen die zich inzetten voor Dalit- en minderhedenkwesties worden geconfronteerd met ernstige repercussies.”

Paul Divakar van de National Campaign on Dalit Human Rights sprak over de noodzaak om het patroon van straffeloosheid te doorbreken. In combinatie met het niet uitvoeren van wetten en het falende rechtssysteem is dat het sleutelprobleem. Mr. Divakar stelde onder meer voor dat de VN een thematisch onderzoek doet naar kastendiscriminatie en dat het ‘Mensenrechtenexamen’ (Universal Periodic Review) dat zowel India als het Verenigd Koninkrijk binnenkort moeten afleggen gebruikt zou moeten worden om de kwesties waarmee Dalits en Dalit-mensenrechtenverdedigers worden geconfronteerd aan de orde te stellen.

Mr. Abul Bashar, coördinator van het Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement legde uit dat er, net als in sommige andere landen, geen speciale beschermingsmaatregelen voor Dalits zijn en dat deze er snel zouden moeten komen. Hoewel ze zich inzetten voor de meest basale rechten voor hun gemeenschap worden Dalit-leiders en -mensenrechtenactivisten niet erkend als mensenrechtenverdedigers.

De coördinator van het Dalit Solidarity Network in the UK, Ms. Meena Varma, gaf aan hoe denken in termen van kaste naar het Verenigd Koninkrijk is geëxporteerd en negatieve gevolgen heeft voor de Dalits in de diaspora-gemeenschappen. Mensenrechtenverdedigers voeren campagne om de regering van het Verenigd Koninkrijk te bewegen om in de anti-discriminatie-wetgeving ook discriminatie op basis van kaste op te nemen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Movement Against All Forms of Racism and Discrimination (IMADR) met medewerking van het Asian Legal Resource Centre, de National Campaign on Dalit Human Rights en het International Dalit Solidarity Network.


Meer informatie:


laatste wijziging: