terug
(IDSN, 9-2-2012)

VN expert geschokt door situatie Indiase Dalit-mensenrechtenverdedigers


“In augustus 2010 werd een gekozen vrouwelijke Dalit-dorpsvertegenwoordiger in Rajasthan beledigd en mishandeld door leden van de dominante kaste omdat ze zich had ingezet voor landrechten van haar gemeenschap. Ze diende een klacht in bij de politie maar de daders werden niet gearresteerd.”

De Speciale Rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers Ms. Margaret Sekaggya publiceerde vandaag, na haar bezoek in India in 2011, een rapport met veel aandacht voor de benarde situatie van Dalit-verdedigers van mensenrechten. Zij zijn het slachtoffer van bedreigingen en ernstige schendingen van mensenrechten vanwege kastendiscriminatie en een slecht functionerend rechtssysteem.

“Dalit-activisten voor mensenrechten zetten zich in voor de bevordering en realisatie van hun burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Het scala van schendingen van mensenrechten waaronder zij lijden is schokkend”, schrijft de Speciale Rapporteur. Ze spreekt haar ontzag uit voor het werk en de moed van Dalit-mensenrechtenverdedigers en gaat in op de schendingen van rechten waarmee zij te maken krijgen: “Dalit-mensen-rechtenverdedigers worden geconfronteerd met, onder andere, doodsbedreigingen, lichamelijk geweld, openbare kastegerelateerde beledigingen, vernieling van hun eigendom/bezittingen en valse getuigenissen.”

“De ervaring Dalit-mensenrechtenverdedigers met de politie en regeringsambtenaren is dat hun klachten veelal niet serieus genomen worden en dat zij daarentegen, in samenwerking met de dominante kastegroepen, worden aangeklaagd met valse (tegen)beschuldigingen. Ze zijn ook standrechtelijk geëxecuteerd, onder dwang verdwenen, gewelddadig aangevallen, willekeurig opgesloten en gebrandmerkt als criminelen, Naxalieten [gewelddadige maoïstische rebellen] en landverraders; hun privacy wordt geschonden, onder meer door hen onder bewaking te plaatsen.”

“In vergelijking met andere maatschappelijke organisaties, krijgen Dalit-mensen-rechtenverdedigers vaak weinig steun voor hun zaak en worden ze onder druk gezet om zich te beperken tot meer algemene onderwerpen. Dalit-mensenrechtenverdedigers hebben zowel schriftelijke als mondelinge doodsbedreigingen ontvangen.”

“Tenslotte wat betreft gezins- en gemeenschapsleden worden de verdedigers van Dalit-rechten soms gedwongen om hun werk op te geven uit vrees voor intimidatie en wraakacties door de dominante kasten.... Bijvoorbeeld: de gezinsleden van een Dalit-activist probeerden hem te overtuigen om zijn werk op te geven omdat ze door de dominante kaste werden bedreigd met de mededeling dat hij vermoord zou worden als hij zijn activiteiten voort zou zetten. De politie arresteerde diverse mensen die later op borgtocht werden vrijgelaten en nog moeten worden aangeklaagd. Dezelfde daders bedreigen het gezin naar verluidt nog steeds om druk op de activist uit te oefenen om zijn klacht terug te trekken.”

“The Special Rapporteur is bijzonder bezorgd over de moeilijke situatie van vrouwelijke Dalit-mensenrechtenverdedigers die vanwege hun kaste en sekse het slachtoffer worden van geweld of beperkingen in hun werk ondervinden.”

Ms. Sekaggya concludeert: “Regeringsautoriteiten, inclusief het veiligheidsapparaat, maar ook de rechterlijke macht en mensenrechtencommissies, zowel op landelijk als deelstaat- niveau, moeten veel meer doen om te zorgen voor een veilige en ondersteunende omgeving voor (mensenrechten)verdedigers. Volledige verantwoording voor schendingen tegen verdedigers is een absolute prioriteit en de daders moeten consequent berecht worden.”

Een van haar aanbevelingen is dat alle autoriteiten speciale aandacht moeten geven aan Dalit- mensenrechtenverdedigers en dat er een wet moet komen om hen te beschermen, met bijzondere aandacht voor degenen die het grootste risico lopen. Deze wet moet ontwikkeld worden in nauw overleg met maatschappelijke organisaties alsmede op basis van technisch advies van de VN.
Ms. Sekaggya adviseert ook dat de Foreign Contribution Regulation Act, die onnodige beperkingen oplegt aan niet-gouvernmentele mensenrechtenorganisaties (NGO’s) wordt herzien of ingetrokken.

Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) beveelt de VN lidstaten aan om de observaties en aanbevelingen in het rapport van de Special Rapporteur serieuze aandacht te geven tijdens de presentatie van haar rapport tijdens de 19e bijeenkomst van de Mensenrechtenraad in maart 2012.

Het rapport van Special Rapporteur Ms. Sekaggya is een bijzonder document met zeer expliciete uitspraken en aanbevelingen over de algemene mensenrechtensituatie in India. Het zou verplicht leesvoer moeten zijn voor iedereen die zich met mensenrechten in India bezig houdt.


Meer informatie:


laatste wijziging: